351 maden alanı ihale edilecek

351 maden alanı ihale edilecek

Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından 351 maden alanı ihale edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana nazaran, kelam konusu 351 maden alanına ait ihalelerle ile ilgili yol ve asıllar “https://www.mapeg.gov.tr/” adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.

Ayrıca, maden alanları Maden Kanunu’nun ilgili kararı gereği ikinci kez ihale edilmek üzere ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren en az on beş gün müddet ile https://www.mapeg.gov.tr/adresinde ilan edilecek.

İlanda ihalesi yapılacak alanların ili, erişim numarası, maden kümesi, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları, taban ihale bedeli ve ihale tarihleri yer alacak.

Sahalar için müracaat evrakları, MAPEG’in internet sitesinde ilan edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatlerinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu’nda ihale kuruluna elden teslim edilecek.

Öte yandan, ihalesi yapılan fakat müracaatçıların yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ruhsatlandırılmayan alanlar yine ihale programına alınacak.(HABER MERKEZİ)