Ahmet Şık'tan Başsavcı İsmail Uçar önergesi: Hakkında bir soruşturma mevcut mu?

Ahmet Şık’tan Başsavcı İsmail Uçar önergesi: Hakkında bir soruşturma mevcut mu?

Türkiye Emekçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın İstanbul Anadolu Adliyesi’nde yargıçların rüşvet aldığı ve iş takibi yaptığıyla ilgili HSK’ye yazdığı yazı hakkında TBMM Başkanlığı’na Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu.

Önergede Başsavcı Uçar hakkında, “İddia edilen bu yozlaşmaya bugüne dek neden sessiz kaldığı, veya metni neden artık kaleme almayı ve sızdırmayı seçtiği konusunda bir soruşturma mevcut mudur?” sorusu soruldu.

‘UÇAR HAKKINDAKİ SORULARIN YANITLANMASI GEREKİYOR’

Önergenin tamamı şöyle:

“06.10.2023 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail UÇAR tarafından Yargıçlar ve Savcılar Heyeti Genel Sekreterliğine gönderilen yazıda, yargı sisteminin içinde “çete ve çetecikler” oluştuğuna ve dahi önemli bir rüşvet çarkı bulunduğuna ait argümanlara yer verilmiş, infial yaratan bu argümanlara ait olarak, kamuoyu vicdanının rahatlatılabilmesi için aşağıdaki soruların yanıtlanması gereği doğmuştur:

Bu bağlamda;

Fethullahçı Terör Örgütüne üye olmaları hasebiyle vazifelerinden uzaklaştırılan önemli sayıda hâkim ve savcıdan doğan açığın süratle kapatılması için kâfi inceleme yapılmaksızın ve liyakat temel alınmaksızın hâkim/savcı ataması yapıldığı argümanı gerçek mudur? Bu bağlamda, Son 6 yılda kaç yeni hâkim/savcı ataması yapılmıştır? Anılan periyottaki yıllık atama sayıları, geçmiş yıllara oranla ne kadar fazladır?

“Kapalı kapılar arkasında, meslektaş sohbetlerinden İstanbul Anadolu Adliyesi’nde para karşılığı sulh ceza hâkimliklerinde erişimin engellenmesine dair kararlar verildiği, yöntemsiz tahliyeler yapıldığı duyumları alındı.” sözü kullanılmıştır. Bu bireylerden birinin -kaleminden öğrenildiği kadarıyla- İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimi Sidar DEMİROĞLU olabileceği belirtilmiş, DEMİROĞLU hakkındaki bu adapsız erişim engelleme, evrak bağlama gibisi argümanların Adalet Kurulu üyesi Nihat ZİNCİRLİ tarafından Adalet Komitesi Lideri Bekir ALTUN’a iletilmesi sonucunda, tezlerin araştırılması şöyle dursun, DEMİROĞLU’nun 21. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığına şahsen ALTUN tarafından önerildiği ve atandığı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda;

DEMİROĞLU’nun ve öbür kimi yargıçların erişim manisi kararları için akçeli ilgilere girdikleri argümanı araştırılmakta mıdır? Bu maksatla, geçmişe dönük olarak tüm sulh ceza yargıçlarının erişim pürüzü kararları incelemeye alınacak mıdır?

DEMİROĞLU’nun Sulh Ceza Hâkimi sıfatıyla tutukluluk incelemesini yaptığı birtakım şahısları Ağır Ceza Mahkemesi Lideri sıfatıyla birebir vakitte yargılayacağı savı yanlışsız mudur? Atamanın, bu sonucu hedefleyen bir tertip ve strateji doğrultusunda gerçekleştiği savı gerçeği yansıtmakta mıdır?

Yukarıdaki argümanları bahis edinen 77 habere ait, tıpkı adliyedeki Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından, Bekir ALTUN’un şikâyeti üzerine erişim pürüzü ve içerikten çıkarma kararı getirildiği görülmüştür. Bu haberlerle ilgili verilen erişim engelleme kararlarının, sav olunan akçeli uygulamalar kapsamında olma ihtimali var mıdır? Örneğin, işbu soru önergesinin haber yapılması halinde, erişime engellenmesi hukuka uygun mu addedilecektir?

Aktarılan ve aşağıda aktarılacak olayların kilit isimlerinden Bekir ALTUN’un daha evvel öteki yargı mensuplarıyla birlikte davaları yönlendirmek ve bir şirketin kurtulması için yaptığı toplantılara ait ses kayıtları bulunduğu, bu bahiste hakkında kabahat duyurusunda bulunulduğu gerçek mudur? Benzeri bahislerle ikinci sefer ismi anılan ALTUN’un hakkındaki savlara karşın adliyedeki en kritik vazifelerden olan Adalet Kurulu Başkanlığı misyonunu yıllardır yürütme sebebi nedir?
Bekir ALTUN’un iş insanı Metin GÜNEŞ üzerinden irtibatlandığı öne sürülen Necat GÜLSEVEN’le ilgili 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen bir evraka müdahale etmeye çalıştığı, müdahaleyi kabul etmeyen hâkimin evraktan çekilmek zorunda kaldığı, sonrasında GÜLSEVEN hakkında beraat kararı verildiği tezi gerçeği yansıtmakta mıdır? Argümana bahis kararın istinaf makamında onaylandığı da gözetilince, hâkimin belgeden çekilme sebebi nasıl açıklanmaktadır? “Bekir ALTUN’un talimatlarına uymayanların vazife yerlerinin değiştirildiği” savına binaen, benzeri durumlara ait yapılmış şikayetler bulunmakta mıdır?

Yine iş insanı Metin GÜNEŞ ile hasım olduğu bilinen Can TANRIYAR isimli şahıs hakkında İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen yargılama kapsamında, 5 ay boyunca tutuklu yargılanmasına yönelik karar kurulmasına karşın, 5 ay sonunda birden yetkisizlik kararı verilerek evrakın Anadolu Adliyesi/1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, bunun da şahsen Bekir ALTUN’un “ben hallederim” demesi üzerine yaşandığı, sanığın şimdi tabiri bile alınmamış olmasına karşın 9 aydır tutuklu bulunduğu, bu işi Bekir ALTUN’un organize ettiği argümanları araştırılmakta mıdır? Aksi takdirde, ilgili evrakta yetkisizlik kararı neden 5 ay geçmekle verilmiş, evrak neden Anadolu Adliyesi’ne gönderilmiş ve Anadolu’ya gelmesinden itibaren Tabir alınmaksızın 9 ay boyunca tutukluluğa kâfi görülebilmiştir?

Anılan şahıslar ve Sidar DEMİROĞLU etrafında dönen olaylar bağlamında, uyuşturucu unsur, gasp, sanal bahis belgelerinde olağandışı tahliyeler yahut ceza verilmesini veyahut yargılamanın gerçekleştirilmesini engelleyen kararlar verildiği savı yanlışsız mudur? Bir grup kaçak saatlere ait yürütülen kaçakçılık operasyonu ve yargılamasında, 4 ay sonra saatlerin satın alındığına ait faturaların evraka sunulmasıyla saatlerin iade edildiği argümanı hakikat mudur? Anılan yargılama kapsamındaki faturaların sıhhatli kanıtlar olup olmadığı, faturayı kesen şirketlerin saatlerle ilgili satın alımları yapıp yapmadığı, bu satın alımların ve ticari defter kayıtlarının tarihleri, ilgili saatlerin seri numaraları ve gibisi konular, uzman becerili denetimler ile katılaştırılmış midir? Aksi takdirde karara İstanbul Gümrük Koruma Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nün itiraz münasebeti nedir?

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimi’nin, 125 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği araçta yakalanan Atila Yıldırım’ı yalnızca 2 ay sonra tahliye ettiği yanlışsız mudur? Savcılığın bu tahliyeye ait itirazını 4. Sulh Ceza Hâkimi’nin reddettiği, savcılığın tekrar itiraz etmesi üzerine de İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Ceza Hâkimliği’nin de reddettiği ve şahsın özgür olduğu argümanları gerçek midir? Belgeye eklenen öteki büyük boyutlu uyuşturucu ticareti faillerinin tekrar 4. Sulh Ceza Hakimi tarafından tahliye edildiği gerçek ise, bu mevzuda bir inceleme yapılmakta mıdır?

İstanbul merkezli yasadışı bahis operasyonunda yakalanan ve örgütün yöneticisi olan birtakım bireylerin 2 ay içinde hür kaldığı, daha da kıymetlisi, üstteki başka evraklara misal halde, Tutukluluk İtirazının 4. Sulh Ceza Yargıcının nöbetçi olduğu güne denk getirilmesi hakikat mudur?

“Bu işte menfaat temin eden yargıçların tespit edilip HTS kayıtları, banka kayıtları, mal varlığı araştırılması ve toplumsal yaşantılarının hâkim-savcı mesleğiyle bağdaşır olup olmadığının tetkikine muhtaçlık bulun”duğu savının gereği olarak, ilgili yargıçların ve Bekir ALTUN’un mal varlıklarına ve toplumsal yaşantılarına ait araştırmalar yapılmakta mıdır?

İddiaların kendisi kadar, Başsavcı İsmail UÇAR’ın tavrı da incelemeyi gerektirmektedir. Gerçekten Başsavcı UÇAR, yazısının sonunda, bir yasadışı alakaya yahut kümeye dahil olan bireylerin, o kümedeki öbür şahısları yetkili makamlara ihbar ettiği ve sonucunda korunduğu “whistleblowing” kurumuna atıf yapmış, bunun Türkiye için de gerekli olduğunu öne sürmüştür. Bu bağlamda, UÇAR hakkında aşağıdaki soruların yanıtlanması gerekmektedir:

UÇAR kaç yıldır ilgili adliyenin başsavcısıdır? Ne vakit atanmıştır, atanmadan evvel baktığı kritik, geniş kapsamlı bir belge bulunmakta mıdır?

Bu ve gibisi tezler, Metastaz, Metastaz 2 üzere birçok kitapta detayıyla aktarılmakta olup, müelliflerinin tutuklanmasına dahi yol açmıştır. UÇAR’ın da kelam konusu sorunu “kanserli hücrelere” benzettiği gözetilince, argüman edilen bu yozlaşmaya bugüne dek neden sessiz kaldığı, veya metni neden artık kaleme almayı ve sızdırmayı seçtiği konusunda bir soruşturma mevcut mudur?

Başsavcı UÇAR’ın hiyerarşik amiri yahut mesleğe kabulü için referans olduğu savcılar içinde, hakkında usulsüzlüklerle ilgili şikayette/tespitte bulunulmuş yahut misyondan uzaklaştırılan savcılar bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa, kendisinin bu savcılarla ilgili süreçlerdeki rolü nedir?

Hakim Sidar DEMİROĞLU’nun mesleğe kabulünde referans olan isimlerden birinin mektubun müellifi Başsavcı İsmail UÇAR olduğu hakikat mudur? Gerçek ise, UÇAR’ın WHİSTLEBLOWİNG Kurumunu kendisi için talep ettiği argümanı gündeme gelecek midir?” (HABER MERKEZİ)