Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Trafik sigortası için kıymetli karar

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Trafik sigortası için kıymetli karar

Yaklaşık 26 milyon araç sahibini ilgilendiren zarurî trafik sigortasına ait Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kıymetli bir düzenleme yaptı.

Zorunlu trafik sigorta primi teklifi alamayanlara yönelik olarak azami prim meblağını belirlemede yetkili olarak SEDDK karar verecek.

Sigorta şirketleri birtakım araçlara yönelik zarurî trafik sigortası teklifi vermeyebiliyor. Bu durumda SEDDK devreye girerek prim ölçüsünü oluşturup trafik sigortasının yapılmasını sağlayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte şöyle denildi:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZARURÎ MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA TEMELLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Mecburî Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Asılları Hakkında Yönetmeliğin Ek- 4’ünün 1 inci unsurunun birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Kurul, belirlenen mühlet içerisinde bu Yönetmelik kapsamında sigorta prim teklifi alamayan işletenlerin araçlarının kümesine bakılmaksızın Havuz kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim fiyatlarına karar vermeye yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik kararlarını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri yürütür.” (HABER MERKEZİ)