Başsavcı Uçar'ın rüşvetle suçladığı hakim: Mal varlığım incelensin

Başsavcı Uçar’ın rüşvetle suçladığı hakim: Mal varlığım incelensin

Eski İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimi Sidar Demiroğlu; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Yargıçlar ve Savcılar Kurulu’na ilettiği, adliyedeki “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” argümanlarını içeren dilekçesindeki yer alan kendisi ile ilgili suçlamalara cevap verdi.

ANKA’nın haberine nazaran, 16 Ekim 2023 tarihinde HSK Genel Sekreterliği’ne yazdığı dilekçede, Demiroğlu; “Sulh Ceza Hakimi olarak vazife yaptığım 1 yıllık mühlet boyunca hakkımda suistimal yaptığıma yönelik hiçbir ihbar ya da şikayet kelam konusu olmadığı üzere itirazen kaldırılan tek bir kararım dahi yoktur… Yalnızca şahsım değil; 1., 2. ve 3. derece tüm akrabalarımın, banka hesaplarının, ekonomik durumlarının ve toplumsal yaşantılarının incelenmesini talep ediyorum. HTS kayıtlarının en ince detayına kadar incelenmesini talep ediyorum” sözlerini kullandı.

‘AĞIR CEZA MAHKEMESİ LİDERİ OLMAMDAN SONRA HAREKETE GEÇTİ’

Hakim ayrıyeten; “Cumhuriyet Başsavcısı’nın 1 yıl boyunca neden hiçbir süreç yapmadığını, neden hiçbir teşebbüste bulunmadığını ve neden ‘dedikodular ve soyut iddialar’ üzerinden hareket ederek şahsımın Ağır Ceza Mahkemesi Lideri olmasından sonra harekete geçtiğini sayın konseyinizin feraset ve takdirine bırakmaktayım” değerlendirmesini yaptı.

Hakim Demiroğlu, dilekçesinde; vazifeye 3 Ekim 2016’da Balıkesir Kepsut Hakimi olarak başladığını, 2019 Yaz Kararnamesi ile İstanbul Anadolu Hakimi olarak atandığını, 3 yıl burada Asliye Ceza Mahkemesi’nde vazife yaptıktan sonra 2022 Yaz Kararnamesi ile 4. Sulh Ceza Hâkimi olarak yetkilendirildiğini belirtti. Demiroğlu, “İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Lideri olarak vazife başladığım 1 Eylül 2023 tarihine kadar 1 yılı aşkın müddet 4. Sulh Ceza Hâkimi olarak mesleğimi yerine getirdim. Sulh Ceza Hâkimi olarak görevlendirilmem bakımından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da şahsımla ilgili olumlu görüş ve kanaat bildirmiştir” dedi.

Demiroğlu’nun dilekçesindeki tabirleri şöyle:

İTİRAZEN KALDIRILAN TEK BİR KARARIM DAHİ YOKTUR: Vazife yaptığım mühlet boyunca mesleğimdeki iş ve işlemlerimle alakalı rastgele bir ihbar ya da şikayetle karşılaşmadığım üzere rastgele bir soruşturma da geçirmedim. Hakikaten 6 Şubat 2023 tarihinde 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1. sınıfa ayrılmama karar verilmiştir. Lakin nedenini anlamadığım bir biçimde Ağır Ceza Mahkemesi Lideri olarak görevlendirildikten 1 ay sonra Sulh Ceza Hakimi olarak misyon yaptığım devir dahilinde vermiş olduğum ve rastgele bir itiraza uğramayan ya da itiraz edilmiş olsa bile itirazın reddine hükmedilen kararlarla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı tarafından itham edilerek evvel hakkımda heyetinize çok ağır suçlamalar içeren bir bildirimde bulunulmuş, akabinde bu argümanları içeren haberler bir kısım basın ve yayın organları tarafından medyada paylaşılmıştır. Öncelikle şunu söz etmeliyim ki; Sulh Ceza Hâkimi olarak vazife yaptığım 1 yıllık mühlet boyunca hakkımda suistimal yaptığıma yönelik hiçbir ihbar ya da şikâyet kelam konusu olmadığı üzere itirazen kaldırılan tek bir kararım dahi yoktur. Takdir edileceği üzere Sulh Ceza Hâkimi olarak 1 yıllık müddet boyunca vermiş olduğum yüzlerce tutuklama kararı, onlarca isimli denetim ya da salıverilme kararları, yüzlerce erişimin engellenmesi kararları, arama, el koyma, yakalama, irtibatın tespiti ve soruşturma etabını ilgilendiren birçok karar mevcuttur. Üstte da tabir ettiğim üzere vermiş olduğum tüm bu kararların neredeyse yüzde 99’luk kısmına hiçbir itiraz yapılmamıştır. İtiraz edilen kararlarda ise üst mahkemeler tarafından itirazın reddine dair karar verilmiştir.

KONUYU UZATMAYARAK, SIKINTIYI KAPATTIM: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı’nın yakınma bildirimine ek olarak sunmuş olduğu tutanaklardan da anlaşılacağı üzere tarafımca verilmiş kararlara karşı kahir ekseriyetle Başsavcı bünyesinde çalışan Cumhuriyet Savcıları tarafından rastgele bir itirazda bulunulmamış, itiraz edilen 1 ya da 2 belgede da üst mahkeme tarafından itirazlar reddedilmiştir. Bu nedenle aşağıda örnekleriyle açıklayacağım konular çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcısı’nın 1 yıl boyunca neden hiçbir süreç yapmadığını, neden hiçbir teşebbüste bulunmadığını ve neden ‘dedikodular ve soyut iddialar’ üzerinden hareket ederek şahsımın Ağır Ceza Mahkemesi Lideri olmasından sonra harekete geçtiğini sayın heyetinizin feraset ve takdirine bırakmaktayım. 14 Nisan 2023 tarihindeki sorgu nöbetimde tutuklama talebiyle O. D. D. isimli kuşkulu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve başsavcı vekili … hakkında B.T. ve öbür bir bayan şahsın yapmış olduğu ve hem bu bireylerin hem de başsavcı vekilinin çeşitli ilgilerini anlatan telefon görüşmelerinin yurt dışında yaşayan kişi ya da şahıslara sızdırılması sebebiyle Hakimliğimize sevk edilmiş olup, bu kişi ile yapılan sorgusunu müteakip Hakimliğimizce tutuklanmıştır. İsmi geçen kuşkulu beyanlarında halihazırda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili olan … ile ilgili olarak bir kısım beyanlarda bulunmuş (…) beyanların tamamı savunma hakkı kapsamında sorgu tutanağına geçirilmiştir. Bu süreçten yaklaşık bir hafta sonra (…) tarafıma (…) … isminin zapta geçmiş olması nedeniyle rahatsız olduğu ve bu durumdan hoşlanmadığı tabir edilmiştir. Bu durumun hukuka alışılmamış olarak bir istikameti olmadığını belirterek, bu mevzuyu uzatmayarak, sıkıntıyı kapattım. Lakin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı tarafından hakkımda ileri sürülen savlar şimdi kamuoyuna yansımadan evvel, 10 Ekim 2023 tarihinde (…) kendisine (…) yaptığım sürecin hukuka karşıt olmadığını belirttim. Kendisine karşı verilemeyecek hesabımın olmadığını ve alnımın açık olduğunu beyan ettim. Daha sonra oradan ayrıldım. Birkaç gün sonra da hakkımdaki suçlamaları basından öğrendim.

Hakim Demiroğlu, Başsavcı Uçar’ın dilekçesinde belirtilen savlara karşılık verdikten sonra, şu sözleri kullandı:

BİRÇOK ERİŞİMİN GENELİ KARARI HAKİMLİĞİMİZ TARAFINDAN VERİLMİŞTİR: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, şahsımın erişimin engellenmesi kararlarını kelamım ona ‘belli paralar karşılığında’ verdiğime ait bir isnatta bulunmuştur. Şunu söz etmeliyim ki; Sulh Ceza Hakimi olarak vazife yaptığı bir yıl boyunca bilhassa yurt dışında yaşayan ve ekseriyetle FETÖ firarisi olan kişi ya da şahısların ülkemizde yaşayan iş adamı, siyasetçi ve akademisyen olan birçok şahsa yönelik; kişilik haklarına atak kapsamındaki beyan ya da yayınlara yönelik birçok erişimin geneli kararı hakimliğimiz tarafından verilmiştir. Bu kararların rüşvet karşılığı verildiğini argüman etmek, en hafif tabirle büyük bir haksızlıktır. Hakikaten bu kararlarım nedeniyle Almanya’da yaşayan FETÖ firarisi Cevheri İtimat tarafından şahsen ismimi içeren tutanak paylaşılarak tehdit edildim. Bu konu ismi geçen kişinin Twitter hesabında hala durmaktadır. Kamu ismine yargılama sürecini takip eden ve kül halinde çalışan Cumhuriyet Başsavcılığı kanun tarafından gösterilen yolları kullanmak yerine kendi sözüyle de kabul edildiği üzere kapalı kapılar akabinde yapılan dedikoduları temel alarak hem şahsımı, hem eski kurul liderini hem başka yargıçları, hem de bir bütün olarak Türk yargı teşkilatını haksız ve mesnetsiz bir biçimde zan altında bırakma ve karalama yoluna gitmiştir.

TÜM AKRABALARIMIN, BANKA HESAPLARININ, EKONOMİK DURUMLARININ VE TOPLUMSAL YAŞANTILARININ İNCELENMESİNİ TALEP EDİYORUM: Vazife yaptığım müddet boyunca vermiş olduğum kararlar nedeniyle verilmeyecek bir hesabım yoktur. Yalnızca şahsım değil; 1., 2. ve 3. derece tüm akrabalarımın, banka hesaplarının, ekonomik durumlarının ve toplumsal yaşantılarının incelenmesini talep ediyorum. HTS kayıtlarının en ince detayına kadar incelenmesini talep ediyorum. Zira bu incelemeler yapıldığında görüleceği üzere her ay ek hesabımı kullandığım, bir başka söz ile hesabımın daima ekside olduğu, rastgele bir gayrimenkulümün bulunmadığı, 100 metrekarelik bir lojmanda oturduğum, öğretmen olan eşilin ve benim maaşımız dışında bir gelirimiz olmadığı, yalnızca eşime ilişkin 2017 model bir araç olduğu, bahsimin arabasının dahi bulunmadığı, çocuklarımın devlet okullarında okuduğu ve epey mütevazi bir ömür sürdüğüm anlaşılacaktır. Bu suçlama başlı başına haksız, mesnetsiz ve makus niyetli bir suçlamadır. Tüm bu açıklamalarım ışığında Sayın Heyetinizden iki talebim mevcuttur: Hakkımdaki tezlerle ilgili olarak gerekli araştırmanın titiz bir biçimde ve en ince detayına kadar soruşturma açılması suretiyle icra edilmesini, Şahsıma yönelik iftira, hakaret, isimli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve vazifesi makus kullanma hatalarını işleyen tüm ilgililer hakkında da gerekli yasal süreçlerin başlatılmasını hürmetlerimle arz ve talep etmekteyim. (HABER MERKEZİ)