Cari açık beklentileri aşarak temmuzda 5,5 milyar dolar açık verdi

Cari açık beklentileri aşarak temmuzda 5,5 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ait ödemeler istikrarı istatistiklerini yayımladı. Buna nazaran, temmuz ayında cari süreçler hesabı 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi. Piyasa beklentisi 4,45 milyar dolar açık verileceği istikametinde oluşmuştu.

Altın ve güç hariç cari süreçler hesabı ise, 717 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler istikrarı tarifli dış ticaret açığı 10 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Net kusur ve noksan kalemi temmuz ayında 4 milyar 413 milyon dolar fazla verirken, yılın birinci 7 ayında 711 milyon dolar açık verdi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Hizmetler istikrarı kaynaklı girişler 5.999 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4.795 milyon dolar olmuştur.

Birincil gelir istikrarı ve ikincil gelir istikrarı kalemleri sırasıyla 903 milyon dolar ve 85 milyon dolar net çıkış kaydetmiştir.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 392 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 1.160 milyon dolar fiyatında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler prestijiyle incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin pay senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 734 milyon dolar ve 18 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 353 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 942 milyon dolar net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.186 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 206 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 980 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak Genel hükümet, bankalar ve öbür dallar sırasıyla 35 milyon dolar, 483 milyon dolar ve 181 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmiştir.” (EKONOMİ SERVİSİ)