Çiftçilere bu yıl için ödenecek takviyeler belirli oldu

Çiftçilere bu yıl için ödenecek takviyeler belirli oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ziraî üretimde sürekliliğin sağlanması ve verimliliğin artırılması gayesiyle bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ziraî takviyelerde artışa gidildiğini bildirdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek ziraî takviyeler de aşikâr oldu.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 103 lirası mazot, 46 lirası gübre olmak üzere 149 lira dayanak sağlanacak.

Buna nazaran, ÇKS’ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına çeltik için 250 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 271 lira; fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira; kuru fasulye, mercimek, nohut, aspir için 103 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 124 lira; kütlü pamuk için 345 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 366 lira; patates ve soya için 172 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 193 lira; yağlık ayçiçeği, kolza (kanola) için 121 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 142 lira; yem bitkileri için 94 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 115 lira; öbür eserler için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira takviye verilecek. Nadas için de dekar başına 40 liralık mazot takviyesi sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Toprak Tahlil laboratuvarlarına minimum 50 dekar ve üzeri yerlerde, her 50 dekar yere kadar bir tahlil için 50 lira dayanak ödemesi yapılacak.

Organik tarım için kategorilerine nazaran dekar başına 30 ila 180 lira takviye verilecek. Arıcılık Kayıt Sistemi ve Organik Tarım Bilgi Sistemi’ne kayıtlı, organik statüde bulunan kovanlar için arı yetiştiriciliği yapan çiftçilere kovan başına 30 lira dayanak verilecek.

İyi tarım uygulamaları takviyesi de kategorilerine nazaran dekar başına 30 ile 270 lira ortasında değişecek. Küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 200 lira ödenecek.

Fındık üreticilerine alan bazlı gelir takviyesi, belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödenecek. Katı organik-organomineral gübre takviyesi kapsamında dekar başına 30 lira destekleme ödemesi yapılacak. Klâsik zeytin bahçelerinin rehabilitasyonu dayanağı kapsamında dekara 100 lira dayanak verilecek.

Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek eserler için verilecek dayanaklar de tespit edildi.

Bu kapsamda kilogram başına buğdaya 100 kuruş; arpa, çavdar, tritikale, yulafa 50 kuruş; aspire 55 kuruş; çeltiğe 10 kuruş; dane mısıra 3 kuruş; dane zeytine 15 kuruş; kolzaya (kanola) 100 kuruş; kuru fasulye, mercimek, nohuda 50 kuruş; kütlü pamuğa 160 kuruş; soyaya 60 kuruş; yağlık ayçiçeğine 100 kuruş; yaş çaya 30 kuruş; zeytinyağına 80 kuruş takviye sağlanacak.

Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere ilave yüzde 50 dayanak ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen eserlerin havza dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen eserlere mazot, gübre, fark ödemesi, sertifikalı tohum kullanım ve fındık alan bazlı gelir takviyesi verilmeyecek.

Desteklemelerden, ÇKS’de özlük, eser, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, topraklarda desteklemeye temel eserleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı vilayet ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal müddet içerisinde destekleme müracaatlarını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve hukukî bireyler yararlanacak.

Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi takviyesi, belirlenen havzalarda Bakanlar Konseyi kararıyla yürürlüğe konulan “Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar” ile tespit edilen ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yapılacak.

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında yem bitkileri dayanağında ÇKS’ye kayıtlı toprakları üzerinde kaba yem üretmek hedefiyle çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekimi yapan üreticilere eseri hasat etmeleri kaydıyla takviye sağlanacak.

Yem bitkileri üretim dayanağı, dekar başına olmak üzere çok yıllık yem bitkileri için 90 lira, tek yıllık ve kuru koşullarda ekilişi yapılan yem bitkileri için 60 lira, silajlık yem bitkileri için 100 lira, yapay çayır mera için 150 lira olacak.

Yer altı sularının yetersiz düzeyde ve su kısıtı olduğunun Tarım ve Orman Bakanlığınca tespit edildiği havzalarda bu yıl ekilen yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük eserleri için yem bitkisi dayanağına ek yüzde 50 takviye verilecek.

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmış, bu sene 4 ay ve üzeri yaştaki buzağılar için hayvan başına 750 lira, birinci buzağılama yaşı en fazla 960 gün yahut son iki buzağılama ortası en fazla 600 gün olan ineklerin buzağıları için de ek 300 lira dayanak sağlanacak.

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van’da doğan buzağılar için ek 400 lira ödenecek.

Soy kütüğüne ve genometik paha tespiti ek desteklemesi, Bakanlıkça belirlenecek ünite fiyat ve koşullar doğrultusunda yapılacak. Yapay tohumlamadan doğan buzağılara ek 450 lira takviye verilecek.

Döl Denetimi Protokolü kapsamındaki boğalardan, yapay tohumlama sonucu doğan buzağılara ek 200 lira takviye ödenecek. Buzağı takviye koşullarını karşılayanlar için buzağı başına ödeme ünite ölçülerinin 20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar yüzde 75’i, 101-500 baş için yüzde 50’si ödenecek.

Dişi mandalar için 1000 lira, soy kütüğüne kayıtlı dişi mandalar için ek 600 lira, programlı aşılarının tamamlanması kaydıyla 4 ay ve üzeri malaklar için 1000 lira, soy kütüğüne kayıtlı malaklar için ek 600 lira, yapay tohumlamadan doğan malaklara ayrıyeten ek 1000 lira dayanak sağlanacak.

50 baş düveye kadar yapılacak (manda dahil) alımda Bakanlık tarafından belirlenecek düve bedelinin yüzde 30’u, yurt içinde doğmuş, hastalıktan ari işletmelerden ve düve merkezlerinden temin edilen yahut genomik testi yapılmış düvelerin ise yüzde 50’si kadar destekleme ödemesi yapılacak.

Hastalıklardan ari işletme sertifikasına sahip işletmelerin Bakanlıkça belirlenecek kriterlere uygun tüm sığırları için yetiştiricilere 1200 lira takviye verilecek. Ari sığır başına ödeme ünite ölçüleri 500 başa kadar tam, 501 baş ve üzeri için yüzde 50’sine karşılık gelen meblağın ödenmesi suretiyle uygulanacak. Ayrıyeten Onaylı Süt Çiftliği Sertifikası’na sahip işletmelerdeki ari işletme dayanağı alınan tüm sığırlar için ek 200 lira takviye verilecek.

Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sistemine (HBS) kayıtlı, yurt içinde doğmuş, besi mühletini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere, Bakanlıkça ırk ve cins bazında belirlenecek karkas tartısı kriterinin sağlandığı 1-200 baş için (200 baş dahil) hayvan başına 500 lira takviye ödenecek.

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, çoban istihdam dayanağı, 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere yahut çobanlara 30 bin lira olarak ödenecek.

Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilere, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun ve keçi başına 100 lira, anaç tiftik keçisi başına ek 40 lira, göçer yetiştiricilerine anaç koyun-keçi başına ek 4 lira takviye ödemesi yapılacak. Ayrıyeten, Bakanlık sistemlerine kayıtlı anaç koyun ve keçilerin 16 Ağustos 2021-15 Ağustos 2022 devrinde doğanlarına ek 200 lira sürü yenileme dayanağı verilecek.

Bakanlık ıslah programlarından yahut Bakanlıkça kurulan koç teke merkezlerinde ıslah programlarından alınarak yetiştirilen damızlık koç-tekelerden belirlenen koşullara nazaran alanlara 2000 lira takviye ödenecek.

Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Tiftikbirlik) ve Birliğe bağlı kooperatiflere, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliklerine yahut Bakanlığa kayıtlı yün sürece tesislerine müstahsil makbuzu karşılığında satış yapan ve Tiftik Kayıt Sistemi (TKS) Bilgi Tabanı’na kaydettiren üreticilere oğlak tiftiğin kilogramına 140 lira, anamal tiftiğin kilogramına 120 lira, tali tiftiğin kilogramına 50 lira, alım satım kontratı yapılan tiftiğe de ek 20 lira ödeme yapılacak.

İpek böceği yetiştiriciliğinde fiyatsız tohum sağlayan Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (Kozabirlik), dağıttığı kutu başına 450 lira, ürettiği yaş ipek böceği kozasını Kozabirlik/kooperatifleri yahut faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve sürece olan hukuksal kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere, kilogram başına 350 lira ödenecek.

Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, üretici/yetiştirici örgütlerine üye üreticilere de arılı kovan başına 60, üye olmayanlara 40 lira, Bakanlıktan üretim müsaadesi almış damızlık ana arı üreticilerinden satın alıp kullandıkları damızlık ana arı başına 200 lira dayanak sağlanacak.

Bakanlıkça programlanan aşı uygulamaları sonrasında oluşan atıklar için hayvan sahiplerine, büyükbaş hayvan atıkları için 3 bin lira, küçükbaş hayvan atıkları için 500 lira atık takviyesi, hayvan hastalıkları ile çaba çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen programlı aşılamalar ve küpe uygulamaları için uygulayıcılara büyükbaş hayvan başına 4 lira, küçükbaş hayvan başına ise 3 lira takviye ödemesi yapılacak.

Söz konusu karar, 1 Ocak 2023’ten geçerli olmak üzere bugün prestijiyle yürürlüğe girdi. Kararın kararlarını Tarım ve Orman Bakanı yürütecek. (HABER MERKEZİ)