Diyarbakır Eğitim Sen Şubesi: Eğitimdeki eşitsizlikler derinleşiyor

Diyarbakır Eğitim Sen Şubesi: Eğitimdeki eşitsizlikler derinleşiyor

DİYARBAKIR – Eğitim ve Bilim İşçileri Sendikası Diyarbakır Şubesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlaması ve eğitim alanındaki meselelere ait Eğitim Sen 1 No’lu Şube binasında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendika ismine metni okuyan Diyarbakır Eğitim Sen 2 No’ lu şube bayan sekreteri Songül Can Şimşek 2023/24 eğitim öğretim yılının, ülkede ve bölgede eğitimin karşı karşıya olduğu ve geçtiğimiz yıllar içinde birikerek büyüyen sıkıntıların gölgesinde açıldığını söyledi. Şimşek, bilhassa son birkaç yıldır derinleşen ekonomik kriz soncunda artan fiyatların okul masraflarını önemli oranda arttırdığını ve çocuk okutan ailelerin bütçelerini derinden sarsmaya başladığını vurguladı.

Diyarbakır Eğitim Sen 2 No’lu Şube Bayan Sekreteri Son Can Şimşek’in açıklamasından.

‘OKULLARIN AÇILMASINA İKİ HAFTA KALA DERS PROGRAMI DEĞİŞTİ’

“Eğitimin temel problemlerine yönelik çözümsüzlük siyasetleri şahsen iktidar ve MEB eliyle yapılan yasal düzenlemeler ve fiili dayatmalar eşliğinde sürdürülmektedir” diyen Şimşek, “Siyasi iktidarın eğitim alanında, uzun müddettir kendi siyasal-ideolojik maksatları doğrultusunda attığı adımlar, çeşitli vakıf ve derneklerle iş birliği halinde hayata geçirilen ‘dini eğitim’ merkezli uygulamalar, başta öğrenciler olmak üzere, eğitim işçileri ve velileri direkt etkilemektedir” Sözlerini kullandı.

Şimşek, “Okulların açılmasına iki hafta kala ders programında esaslı değişiklikler yapılması ve din derslerinin sayısının arttırılması sonucu Fen, Matematik, İngilizce ve Almanca branşları başta olmak üzere birçok branşta binlerce eğitim işçisi norm fazlası durumuna düşmüş, bilimsel demokratik eğitime müdahale ayyuka çıkmıştır” dedi.

‘OKULLAR REKABET İÇİNE SOKULUYOR’

Anadilde eğitim sorunun devam ettiğini belirten Şimşek, şunları söyledi: “Ülkedeki etnik, dilsel, kültürel ve inanç çeşitliliği eğitim programlarında ve ders kitaplarında neredeyse hiç yansıtılmamaktadır. Eğitime erişimde, kız çocukları, mülteci çocuklar, anadili Türkçe olmayan çocuklar, engelli çocuklar ve süreksiz müdafaa altındaki çocukların dezavantajlarını ortadan kaldıracak adımlar yıllardır atılmamıştır. Okullarda, bilhassa eğitimde 4+4+4 düzenlemesine geçilmesinin akabinde sınıfsal bölünmeler geçmişe oranla çok daha net bir halde yaşanmaya başlamıştır. Okullarda aidat veren sınıf, aidat vermeyen sınıf ayrımları yapılmakta, aidat veren öğrenciler fizikî olarak daha pak ve daha donanımlı sınıflarda okurken, aidat vermeyen öğrenciler daha az donanımlı sınıflarda ve sıhhatsiz şartlarda eğitim görmeye zorlanmaktadır. Mevcut eğitim sistemi okulda ve toplumsal ömrün her seviyesinde rekabeti, hizmetin bedelini ödemeyi, öğrenci ve velilerin müşteri olarak görülmesini hedeflerken, eğitim sistemi içindeki sınıfsal eşitsizlikler giderek derinleşmektedir. Birebir okul içinde sınıflar, birebir bölgede okullar ve farklı bölgelerdeki okullar daima birbirleriyle rekabet içine sokulmuş durumdadır.”

‘GEÇEN YILIN MESELELERİ DEVAM EDİYOR’

Maraş’ta meydana gelen sarsıntıların eğitimi etkilediğini belirten Şimşek, “Deprem sürecinde okulların bir kısmı kademeli olarak açılırken, kimileri hiç açılmamış, çocukların okula devam etmesi bir gereksinim olarak görülmemiştir. Nakilleri yapılan çocuklar için önemli bir ruhsal takviye süreci sağlanmadığından ötürü çocuklar, okullara ahenk sorunu yaşamış ve eğitim sürecine katılamamışlardır” dedi. Emsal bir durumun 2023/’24 eğitim öğretim yılı başında da yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmadığını söyleyen Şimşek, sıkıntıları şöyle söz etti:

“Deprem bölgelerinde çocuklara sunulması gereken uzun müddetli ruhsal takviye konusunda yetersizlikler kelam hususudur. Bir öbür boyutuyla mülteci çocukların zelzele sürecini pahalandırmak kıymetlidir. Bu çocuklar eğitime erişim konusunda sıkıtılar yaşayan çocuklarken afet sonrası eğitim haklarındaki bu kısıtlılık giderek artmıştır. Kız çocuklarına yönelik şiddet ve istismar olayları artmış, afet sonrası çocuk işçiliğin artması eğitime erişimi büyük ölçüde engellemiştir. Bir velinin çocuğu için yaptığı eğitim harcaması katlanarak artmıştır. Eğitime ayrılan bütçenin yetersizliği nedeniyle uzun vakittir kendi muhtaçlıklarını karşılamak zorunda kalan devlet okulları tahlili velilerin cebinde aramaktadır.”