Diyarbakır'da barış davetine 'Rojava' mahzuru

Diyarbakır’da barış davetine ‘Rojava’ mahzuru

DİYARBAKIR– Diyarbakır’da savaşa karşı barışı haykırmak için Şiddetle Uğraş Ağı öncülüğünde Diyarbakır Adliyesi önünde bir ortaya gelen bayanların basın açıklaması polis pürüzüne takıldı.

Adliye önüne çok sayıda çevik kuvvet ve yakalama timinin konuşlandırıldığı açıklama öncesinde “Rojava’dan Filistin’e bayanlar savaş istemiyor” yazılı pankarta, ‘Rojava’ sözü geçiyor diye müsaade verilmedi. Kolluk güçleri, basın metnindeki ‘Rojava’ sözünün de çıkarılmasını istedi. Yaklaşık 40 dakika süren müzakereden sonuç çıkmayınca gözaltı hazırlığı yapan kolluk güçleri, adliyenin önünü çembere aldı.

‘BARIŞ İSTEĞİMİZ POLİS ORDUSUYLA ENGELLENMEK İSTENİYOR’

Kolluk güçlerinin pürüzüne reaksiyon gösteren bayanlar, oturma hareketi kararı aldı. Diyarbakır Barosu Bayan Hakları Merkezi üyesi Esmer Özer, “Savaşa karşı direnmek, sesimizi yükseltmek için buradayız. Bu isteğimiz polis ordusuyla engellenmek isteniyor. Basın metnimizi okumamıza, pankartımızı açmamıza müsaade vermediler. Biz de 5 dakikalık oturma aksiyonu kararı aldık” dedi.

Özer’in açıklamasının akabinde bayanlar alkışlı oturma hareketine geçti. “Kadınlar savaş istemiyor”, “Kadınlara değil İsrail’e barikat”, “Savaşa hayır, barış çabucak şimdi” ve “Biji aşiti (Yaşasın barış)” sloganlarının atıldığı oturma hareketinin akabinde küme dağıldı.

‘İKİ YÜZLÜ SİYASETLERİNE TANIKLIK EDİYORUZ’

Diyarbakır Şiddetle Gayret Ağı’nın müsaade verilmeyen basın açıklaması şöyle:
“Dünyanın her yerinde savaşların, çatışmaların arttığı ve her gün öbür hak ihlallerinin, savaş cürümlerinin yaşatıldığı bir devirden geçiyoruz. Her gün bayanlar, çocuklar ve LGBTİ+’lar başta olmak üzere sömürülen halkların yaşadığı acılara ve sömürgecilerin iki yüzlü siyasetlerine tanıklık ediyoruz. 7 Ekim’den itibaren işgalci İsrail hükümetinin Filistin’in Gazze kentindeki halka yönelik hücumları soykırım boyutuna ulaşmıştır; o denli ki hastaneler ve okullar bombalanmış, beyaz fosforlu top mermileri ile siviller amaç alınmış ve binlerce insan öldürülerek tekraren defa savaş cürmü işlenmiştir. Gazze’de işgal şartlarında yaşamaya çalışan halkın ateşkes devirlerinde bile besin, elektrik ve suya erişimi kısıtlanırken, insani yardım koridorları keyfi bir halde kapatılırken, son akınlarla birlikte temel gereksinimlere erişim de imkânsız hale gelmiştir. Bu durum sömürgeci zihniyetin bir halkı ortadan kaldırma gayesinin açık göstergesidir. Bizler biliyoruz ki onlarca yıldır süren bu işgal ve sömürüde son yaşanan olaylar İsrail hükümetinin savaş kabahatlerinin faili oluşunun birinci örneği değildir lakin tahminen de en ağır olanıdır.

‘ROJAVA HALKLARINA KESİNTİSİZ SALDIRI’

Tüm bunlar yaşanırken açık cezaevi koşullarındaki bir kentte yaşamaya çalışan Filistin halkı ile her bakımdan desteklenen işgalci İsrail Devletinin meşrutiyet statüleri, kaynakları ve yasal müdafaa hakları eşitmiş üzere Filistin halkına karşı antipropaganda yapılarak Filistin halklarına yönelik soykırım adeta aklanmış, desteklenmiş ve medya dahil bütün ideolojik aygıtlarla savaş kabahatlerine ortak olunmuştur. Failin kim olduğuna nazaran işgale karşı duran yahut işgali aklayan devletler sadece çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini ve insan haklarının sırf tarafgirlik sorunu olduğunu bir kere daha göstermiştir. Bir yanda Filistin’de İsrail’in işgalci siyasetlerini ve işlediği savaş hatalarını telaş ve ıstırap içerisinde takip ederken bir yanda da Kürtler kelam konusu olduğunda iki yüzlü siyasetlerde ısrar eden Türkiye’nin, bir defa daha Cumhurbaşkanına hudut ötesi operasyon yetkisi veren savaş tezkeresini onayladığına, Kuzey ve Doğu Suriye’de su ve besin depolarına, elektrik ve petrol tesislerine, sivil ömür alanlarına yönelik hücumların gerçekleştirileceğinin deklare edildiğine ve bu alanların bombalandığına şahitlik ediyoruz. 2011 yılından itibaren Türkiye hükümetinin Rojava halklarına yönelik gerçekleştirdiği bu kesintisiz akınlar; 5 Ekim ile birlikte sivil yerleşim alanları başta olmak üzere Rojava halklarının birlikte inşa ettiği özgür hayat alanlarını yok etmeye yönelik olarak yürütülmektedir.

‘LGBTİ+ UĞRAŞI VE DAYANIŞMASININ NEDEN KIYMETLİ OLDUĞUNU DAHA ÂLÂ ANLIYORUZ’

Tüm dünyada savaş tersi hareketler ile yapılan taarruzlar protesto edilirken her gün eşitlik ve özgürlük çabası veren bayanlar ve LGBTİ+’lar olarak bizler de enternasyonal bayan ve LGBTİ+ çabası ve dayanışmasının neden değerli olduğunu, bu bağı neden bir an evvel kurup genişletmemiz gerektiğini bugünlerde çok daha uygun anlıyoruz. Rojava’dan Filistin’e kurmamız gereken bu uğraş ve direnme çizgisi savaşa karşı en kesin tahlil olacaktır. Yalnızca bugün için değil, birbirini doğuran ve besleyen ırkçı, sömürgeci, eril ve militarist bütün devletlerin karşısında durabilmek için bütün bayanları ve LGBTİ+’ları bu sınırı kurmaya ve barıştan taraf olan kelamımızı yaymaya çağırıyoruz.
Egemenlerin, insan haklarını ve hiçbir eşitlik içermeyen muahedeleri kılıf yaparak, ağır silahlarla ve astronomik “bağışlarla” halkların ömür alanlarında gövde gösterisi yaptıkları her an en çok bayanlar, çocuklar, LGBTİ+’lar ve dışlanan kırılgan topluluklar ziyan görmektedir. Bayanlar ve LGBTİ+’lar olarak Filistin ve Rojava halklarının özgürlük uğraşını destekliyor, dayanışmamızı hükümran destekçisi liberal ve eril akıllardan değil, halkların şahsen kendi uğraşlarından öğrendiğimiz biçimiyle kurarak barış davetimizi yineliyoruz.
İkiyüzlü siyasetlere, yaşatılan acılara, çocukları, yaşlıları, bayanları yaşatmayan işgallere, batılı devletlerce desteklenen savaşa karşı sesimizi yükseltiyoruz ve milletlerarası kamuoyunu tüm kurum ve aktörleriyle, İsrail’e karşı milletlerarası hukukun gerektirdiği yaptırımların uygulanması için harekete geçmeye çağırıyoruz. En kısa vakitte ateşkes ilan edilerek yaralıların tedavisi ve temel gereksinimlere erişimin sağlanması için insani yardım koridorlarının oluşturulması davetini yineliyoruz.
Her şeye karşın barışa olan inançla umudu yeşertmeye devam edeceğiz.”