EMEP Milletvekili Bayhan: Rektörlüğe bir yaptırımda bulunulacak mı?

EMEP Milletvekili Bayhan: Rektörlüğe bir yaptırımda bulunulacak mı?

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nün işçi maaş promosyon ihalesini gerçekleştirmek için yaptığı toplantıya Eğitim Sen Kocaeli Şube yöneticilerinin iştiraki Rektörlük tarafından engellendi. Olaya ait Ulusal Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, “Üniversite işçilerini ilgilendiren ihale şartnamesinin konuşulduğu toplantıya banka temsilcileri, komite üyeleri ve yetkili sendika temsilcileri dışındaki iştirak engellenmiş olup salona girme talebinde bulunan Eğitim Sen Kocaeli Şube yöneticileri ve Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri, Rektör Yardımcısı Ercüment Çiftçi ve özel güvenliklerin saldırısına uğramıştır” dedi.

‘ÜNİVERSİTE İŞÇİLERİNE ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ’

Bayhan, Evrensel’de yayımlanan “Rektör yardımcısından akademisyene darp” başlıklı haberi gündeme getirerek, “Salonun önünde açıklama yapan şube sekreteri Ömer Furkan Özdemir, Rektör Yardımcısı Ercüment Çiftçi tarafından evvel salona davet edilmiş akabinde ise tekrar Çiftçi tarafından neredeyse yaka paça salonun dışına atılmıştır” diyen Bayhan, üniversitenin kelam ve karar yetkisi bulunan sendika üyelerinin faaliyetinin engellemesinin Türk Ceza Kanunu’na (TCK) nazaran bir yıldan üç yıla kadar mahpus cezası ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu mucibince memuriyetten çıkarma cezası gerektiren bir kabahat olduğuna dikkat çekti. Bayhan, “Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nün kendisini hukukun üstünde gören anti-demokratik uygulamalarını protesto eden üniversite işçilerine yönelik fizikî şiddeti kabul edilemez” dedi.

‘DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINA AYKIRI’

Üniversite bileşenlerinin kendileriyle ilgili hususlarda karar alma sistemlerinin dışında tutulmasının demokratik, özerk ve bilimsel bir üniversite anlayışına muhalif olduğuna vurgu yapan Bayhan, “Diğer yandan çalışanların ve üye oldukları sendikaların kendileriyle ilgili hususlarda karar ve istişare süreçlerinden dışlanması ve yönetimin sendikalar ortasında ayrımcılık yaparak Kocaeli Üniversitesi’nde çalışan tüm çalışanın en fazla %20’sini temsil eden yetkili sendikayı ihale toplantısına alıp başka sendikaları dışlaması Memleketler arası Çalışma Örgütü (ILO) mukavelelerine, ILO kontrol organı Sendika Özgürlüğü Komitesi’nin kararlarına, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarına da aykırıdır” tabirlerini kullandı.

YUSUF TEKİN’E SORULAR

İskender Bayhan’ın Ulusal Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması üzerine verdiği soru önergesi şöyle:

“Türk Ceza Kanunu’nun 118. Hususu ile çalışanların sendikaya üye olma, sendika faaliyetlerinde bulunma özgürlüklerinin korunması garantiye alınmıştır. İlgili kanuna “cebir yahut tehdit kullanılarak ya da hukuka ters öteki bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar mahpus cezasına hükmolunur. Bakanlığınız Eğitim Sen Kocaeli Şube yöneticilerinin sendikal faaliyetlerinin engellenmesi ve hukuka ters davranışları nedeniyle Kocaeli Üniversite Rektörlüğü’ne bir yaptırımda bulunacak mıdır?

Türk Ceza Kanunu’nun 86/1 Hususu ile “kasten diğerinin bedenine acı veren yahut sıhhatinin ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar mahpus cezası ile cezalandırılır” kararı gereği kendi çalışanına fizikî hücumda bulunan Rektör Yardımcısı ve güvenlik çalışanları hakkında isimli ve idari soruşturma açılması için bir teşebbüste bulunacak mısınız?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/E hususu yeterince “Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere devlet memurluğundan çıkarma” cezası gerektiren “Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak” ve “Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” fiilleriyle ilgili Rektör Yardımcısı Ercüment Çiftçi hakkında idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa başlatılması için teşebbüste bulunacak mısınız?

Gizli ve kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilmek istenen kelam konusu maaş promosyon ihalesinin iptal edilmesi ve sorumlular hakkında kabahat duyurusunda bulunarak isimli ve idari ve soruşturma başlatacak mısınız?” (HABER MERKEZİ)