Evresi gerçekleşmeyen hacizli mallar Kızılay'a devredilecek

Evresi gerçekleşmeyen hacizli mallar Kızılay’a devredilecek

Korumasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesine ait düzenleme 1 Kasım’dan itibaren uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de 5 Nisan 2023’te yayımlanarak yürürlüğe giren 7445 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na eklenen süreksiz hususla yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken korumasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu faydası gözeterek tahlile kavuşturulduğu belirtildi.

AA’da yer alan habere nazaran, uzun mühlet yedieminlerde bulunan hacizli malların tasfiyesinin kelam konusu yasal düzenlemeyle hızlandırıldığı kaydedilen açıklamada, düzenlemeyle tüm hak sahiplerinin haklarının gözetildiği vurgulandı.

Açıklamada, şu tabirlere yer verildi: “Düzenlemeyle, koruma önlemine mevzu haciz kalkmış olup da hala yedieminlerde koruma edilen malların yasal istisnalar hariç öncelikle borçlu tarafından teslim alınması, böylece borçlu menfaatinin korunması sağlanmıştır.

Mülkiyet sahibi borçlunun malı teslim almaması durumunda ise rehin hakkı sahibine imkan tanınarak rehinden kaynaklı haklarını kullanması teşvik edilmektedir.

Hak sahiplerinin haklarını kullanmaktan imtina etmesi durumunda ise tekrar hak sahiplerinin menfaatleri ve kamu faydası gözetilerek sicile kayıtlı mallar bakımından elektronik satış kararlarının uygulanması yapılan düzenlemeyle öngörülmektedir.”

Elektronik satış kararları uygulanmasına karşın alıcı bulamamış sicile kayıtlı mallar ile öbür malların, kamu faydası gözetilerek Kanun’da belirlenen bedel karşılığı mülkiyetlerinin yedieminlere ve kamusal fayda özelinde faaliyet gösteren MKE A.Ş’ye evresinin düzenlendiği belirtilerek, satış ve mülkiyet evresi durumunda elde edilecek bedelin koruma edilerek hak sahiplerine ödeneceği bildirildi.

KIZILAY’A DEVREDİLECEK

Açıklamada, düzenlemeyle, tüm süreçlerin işletilmesine rağmen mülkiyet evresinin gerçekleşmemesi durumunda kelam konusu malların çürümeye bırakılarak ülke iktisadı ve etrafa vereceği ziyanlarının önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz döneminin yapılmasının da karara bağlandığı belirtilerek, düzenlemenin 1 Kasım 2023’ten itibaren uygulanmaya başlayacağı kaydedildi. (HABER MERKEZİ)