GÜZEL Parti vilayet teşkilatları öğrenci andını okudu

GÜZEL Parti vilayet teşkilatları öğrenci andını okudu

ANKARA – YETERLİ Parti, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıcı sebebiyle 81 vilayette eş vakitli açıklama yaptı. GÜZEL Parti teşkilatlarının toplu olarak öğrenci andını okuması ile başlayan açıklamada yeni jenerasyonların Atatürkçü, laik, çağdaş ve bilimin ışığında yetiştirilmesi emel ve maksadından süratle uzaklaşıldığı söz edildi.

Cumhuriyetin temel niteliklerinden birinin eğitim-öğretim birliği olduğu tabir edilen açıklamada “Bilinmelidir ki; vakıf, cemaat, dernek, küme ve gibisi din eğitimi yahut bedeller eğitimi ismine MEB müfredatı dışında birtakım faaliyetlerde bulunmak ülkemizdeki eğitim ve öğretim sürecini olumsuz etkiliyor. Çünkü bu cins faaliyetlerde bulunan kümelerin hangi müfredata, hangi programa bağlı kaldıkları da meçhuldür ve bu durum hayli tehlikelidir” tabirleri kullanıldı.

‘EĞİTİM SİSTEMİ BİREY DEĞİL SEÇMEN YETİŞTİRME ÜZERİNE KURULU’

Çağdaş ve çağdaş eğitim ile birlikte eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasının ÂLÂ Parti’nin öncelikli talebi olduğu kaydedilen açıklamada, “Bıkmadan usanmadan her türlü mecrayı kullanarak her fırsatta bu talebimizi haykırıyoruz. Zira ülkemizin temel sorunu budur. Bugün de içinde bulunduğumuz eğitim sistemi ne yazık ki birey yetiştirme değil, seçmen yetiştirme üzerine kuruludur” denildi.

Müfredat düzenlemelerinin Cumhuriyet bedellerinden uzaklaştırılarak yapıldığı tabir edilen açıklamada bu uzaklaşmanın Türk eğitim sisteminde şuurlu bir yozlaştırmayı beraberinde getirdiği vurgulandı.

‘ANDIMIZ’IN YASAKLANMASI ULUSAL EĞİTİM ÜLKÜLERİMİZE VURULAN EN AĞIR DARBELERDEN BİRİ’

Öğrenci andının kaldırılmasına da değinilen açıklamada, “Yargı kararına karşın keyfi bir uygulama ile Andımız’ın yasaklanması dahi ulusal eğitim ülkülerimize vurulan en ağır darbelerden biri olmuştur. Çocuklarımızın; ‘Ne memnun Türküm diyene’ diye haykırmasından rahatsızlık duyanların gerçek niyetinin kimliksiz bir zihniyete sahip, kula kulluk eden bağımlı bireyler yetiştirmek olduğu net biçimde anlaşılmıştır” tabirleri kaydedildi.

‘EĞİTİMDE TEMEL İDEOLOJİ LİYAKAT SAHİBİ GENÇLER YETİŞTİRMEK OLMALI’

Eğitimde temel ideolojinin nitelikli eğitimin yolunu açmak, fırsat eşitliğini sağlamak, devlet garantisiyle parasız eğitime geçiş yolunda çalışmalar yapmak ve liyakat sahibi gençler yetiştirmek olması gerektiği vurgulanan açıklama şu tabirlerle devam etti: “Türk eğitim sisteminde; Atatürk prensip ve inkılapları temel olmalı, ulusal ve manevi hassasiyetler korunup kollanmalı, laik ve bilimsel eğitim prensiplerine uyumlu siyasetler üretilmelidir. Birebir halde devlet kontrolünde olması gereken okullarımızda ve öğrenci yurtlarımızda, dar ve sabit gelirli ailelerin çocuklarını fiyatsız yararlandırmaları temel alınmalıdır.”

Eğitim masraflarının artan yüküne de dikkat çekilen açıklamada, “Ailelerin belini büken ağır kırtasiye masraflarının yükü devletimiz tarafından sübvanse edilmeli, okul ve derslik sayısının yetersizliği ile sınıf mevcudiyetlerinin çok kalabalıklığından kaynaklanan sıkıntılar giderilmelidir” sözleri kullanıldı.

‘VERDİĞİNİZ FİYATSIZ YEMEK KELAMINI YERİNE GETİRİN’

Öğretmen açığının atanamayan öğretmenlere ders başı yaptırılmasıyla telafi edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada öğrencilerin beslenme meselesine da değinilerek şu tabirler kullanıldı: “Biliyoruz Türkiye’de ilkokul 4. sınıfların yüzde 40’ı ve 8. sınıfların yüzde 46’sı okula aç gidiyor ve tam 1 milyon 358 bin çocuk açlık hududunda bulunuyor. Bu nedenle ÂLÂ Parti olarak çocuklarımıza okullarda beslenme projesi geliştirmiştik. Artık burada iktidara sesleniyoruz. Haydi bakalım; seçim periyodunda bizden kopya çekerek verdiğiniz fiyatsız yemek kelamını yerine getirin.” (DUVAR)