‘Karanlık fotonlar’ karanlık maddeyi anlamanın anahtarı olabilir

‘Karanlık fotonlar’ karanlık maddeyi anlamanın anahtarı olabilir

Jacinta Bowler*

Karanlık hususun orada bir yerde olduğunun farkındayız. Onun yokluğunda, rastgele bir cihan modeli sözün gerçek manasıyla parçalanır. Bununla birlikte, karanlık maddeyi anlamak hâlâ güç bir iş. ‘Journal of High Energy Physics’ (Yüksek Güç Fiziği Dergisi) isimli mecmuada yeni yayınlanan bir makale, ‘karanlık fotonlar’ diye isimlendirilen varsayımsal parçacığın bir anahtar fonksiyonu görebileceğini ortaya koydu.

Makale muharrirlerinden Prof. Anthony Thomas, “Karanlık hususun mevcudiyeti, kütleçekimsel etkileşimlerinden yola çıkarak sağlam bir halde gösterilmiş olsa da dünyadaki fizikçilerin azimli uğraşlarına rağmen kesin tabiatını gizlemeye devam ediyor” diye konuştu. Thomas, “Bu sırrı aydınlatmanın anahtarı, parçacıkların ‘karanlık sektörü’, yani bilinmeyen bölgesi ile olağan unsur ortasında açılan bir pencere fonksiyonu görebilecek kuramsal bir büyük parçacık olan ‘karanlık fotonda’ gizleniyor olabilir” dedi.

‘KARANLIK SEKTÖRE’ AÇILAN PENCERE

‘Gizli fotonlar’ olarak da bilinen karanlık fotonların fotonlara benzeyen lakin karanlık hususa bağlı, kuvvet taşıyan bir parçacık olduğu varsayılıyor. Karanlık unsurun ne olabileceğine ait ortaya pek çok görüş atılmış olsa da en büyük dayanağı ‘karanlık fotonlar’ alır; çünkü parçacık fiziğinin Standart Model’inde yalnızca küçük bir değişikliğe gereksinim duyarlar. Elbet ki, karanlık hususun ne olabileceği üzerine varsayımda bulunmak işin kolay olan kısmı. Buna ek olarak onun var olduğunu kanıtlamanız gerekiyor.

Thomas, “Yeni makalemizde, bir karanlık fotonun derin ‘esnek olmayan saçılma sürecinden’ sağlanan bütün deneysel sonuçlar üzerinde yaratacağı olası tesirleri gözden geçiriyoruz” dedi. Esnek olmayan saçılma, bir parçacığın kinetik gücünün, parçacığın vurulmasından ya da diğer bir parçacıkla çarpışmasından sonra değişime uğradığı andır. Bu çeşit bir teknik, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı örneğinde de görüldüğü üzere, parçacık fiziğinde bulunması güç olan parçacıkları saptamak maksadıyla tertipli biçimde kullanılıyor.

‘HENÜZ ÖYKÜNÜN BAŞINDAYIZ’

Thomas, “Son teknoloji eseri Jefferson Laboratuvarı Açısal Momentum (JAM) parton dağılım misyonunun sağladığı global tahlil çerçevesini kullandık ve temel kuramı karanlık foton muhtemelliğine imkân tanıyacak biçimde değiştirdik. Yaptığımız araştırma, karanlık foton hipotezinin Standart Model hipotezine nazaran 6,5 sigma pahasında tercih edildiğini ve bunun da bir parçacığın keşfine delil teşkil ettiğini gösteriyor” diye konuştu.

Ne var ki, öykünün sonu şimdi gelmedi ve karanlık foton hipotezinin hakikaten de gerçek olduğunu teyit etmek için çok daha fazla araştırmaya gereksinim var. Grup, daha şimdiden, sigma’yı daha da güçlü bir hale getirmek için daha fazla inceleme gerçekleştirmeyi düşünüyor. Araştırmacılar yeni makalelerinde, “Çekim gücü ve alt kuark üretim datalarının tartışılması hedefiyle farklı ağır kuark şemaları uygulamayı da planlıyoruz. Öte yandan, yaşanacak en kıymetli ilerleme, makalemizin önerdiği kütle alanında yapılacak direkt aramalar olacak” değerlendirmesinde bulundu.

*Bilim gazetecisi.


Yazının yepyenisi Cosmos Magazine sitesinden alınmıştır. (Çeviren: Tarkan Tufan)