Mehmet Cengiz'in Cennet Koyu'nda başlattığı otel projesi genişletiliyor

Mehmet Cengiz’in Cennet Koyu’nda başlattığı otel projesi genişletiliyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinin en kıymetli yeri olarak nitelendirilen Cennet Koyu’ndaki 700 dönümlük kamu yeri, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararıyla 2010 yılında özelleştirme kapsam ve programına alındı. 2 milyar 100 milyon TL pahasındaki kamu yerini Mehmet Cengiz ile Fettah Tamince’nin “Bodrumbir” isimli şirketi, Ziraat Bankası’ndan 277 milyon TL “kredi” çekerek aldı.

Danıştay ihaleyi iptal etti, cumhurbaşkanlığı “taşınmazlar geri alınmamalı” dedi.
BirGün gazetesinden Gökay Başcan’ın haberine nazaran; ihaleye karşı dava açıldı. Açılan dava sonucu Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi, ihaleyi iptal etti. Fakat Cumhurbaşkanlığı ihaleye ait bir karara imza atarak taşınmazların geri alınmamasına ait karar verdi.

Bu defa Cumhurbaşkanlığı’na karşı Danıştay’a açılan davada, Cumhurbaşkanlığı ve Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ‘davalı’, “Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş” ise müdahil oldu. Danıştay bu defa de Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesini durdurdu. Böylelikle ihalenin reddine ikinci kere karar çıktı.

TAMİNCE’NİN DE HİSSELERİNİ ALDI

Ziraat Bankası kredisiyle araziyi devralan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş.’nin o tarihte İdare Konseyi Lideri Mehmet Cengiz, Başkanvekili ise Fettah Tamince idi. Haziran 2021’de Tamince, hisselerini devredip şirketten ayrıldı. Cengiz ise Eylül 2021’de şirketi Cengiz İnşaat ile birleştirerek kapanışını gerçekleştirdi.

Cengiz, planlarda orman olarak görünen 2 ve 3. derece doğal ve 1. derece arkeolojik sit alanına otel yapmak için harekete geçti. Etraf Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgenin tüm hami kararlarına karşın projeye ait çevresel tesir kıymetlendirme (ÇED) kararları verildi.

Bölge halkı kararı yargıya taşıdı. Muğla 2. Yönetim Mahkemesi’nde ÇED gerekli değildir kararına karşı açılan dava hâlâ sürüyor. Cengiz, dava sürerken ikinci bir ÇED süreci için müracaat yaptı.

TMMOB Bodrum İlçe Uyum Heyeti Sekreteri Mustafa Erdoğan, “Bilirkişilere inceleme sırasında projeyi büyüteceklerini söylemiştik. Dediklerimiz çıkıyor. Orada çok büyük ve ağır bir inşaata girişecekler. ÇED sürecinden muaf tutulmak için oda sayısını küçük gösterdiler. Her oda yaklaşık 1500 metre kare” dedi.

KREDİ NASIL ALINDI?

Mehmet Cengiz ve Fettah Tamince’nin aldığı yöntemsiz kredi sıkça gündemde yer aldı. Özelleştirme bedelini Ziraat Bankası’ndan kredi çekilerek ödendi. Bankalar, yasa gereği satış süreci ile ipotek sürecini tapuda eşzamanlı olarak yerine getirip, satış parasını tapuda imzalar atıldıktan sonra satıcının hesabına geçiriyor.

Ancak burada bu türlü olmadı. Ziraat Bankası’ndan alınan krediyle ihale bedeli olan 277 milyon TL, 26 Haziran 2013’te Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı’na ödendi. 5 Temmuz 2013’te tapu Cengiz ve Tamince’nin üzerine geçirildi. Para ödendikten 13 gün sonra da Ziraat Bankası, taşınmaz tapu kaydı üzerine 180 milyon dolarlık ipotek tesis etti.

Yapılan hukuksuzlukla ilgili olarak başta devrin Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın olmak üzere ilgililer hakkında hata duyurusunda bulunmuş lakin takipsizlik kararı verilmişti.

NE OLMUŞTU?

Cennet Koyu’ndaki 700 dönümlük arazi, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 1 Haziran 2010 tarihli kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alındı.

2 milyar 100 milyon TL kıymetindeki kamu toprağının ihalesi 12 Temmuz 2012 tarihinde yapıldı. İhaleyi Mehmet Cengiz ile Fettah Tamince’nin “Bodrumbir” isimli şirketi Ziraat Bankası’ndan 277 milyon TL ‘usulsüz’ kredi çekerek aldı.

Açılan dava sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası ihaleyi iptal etti.

Cumhurbaşkanlığı 2016 tarihinde ihalenin iptal kararına ait bir süreç yapılmamasını karar verdi.

Bu sefer Danıştay’a Cumhurbaşkanlığı kararına ait dava açıldı. Danıştay 13. Dairesi, Cumhurbaşkanlığı’nın kararına ait yürütmeyi durdurdu. Lakin tüm kararlara karşın taşınmazlar hazineye iade edilmedi.

Cennet Koyu’nda Cengiz, otel inşaatı yapmak için harekete geçti. Geçen yıl ÇED gerekli değildir kararı verildi.

Karara ait açılan dava sürerken Cengiz bu kere kapasite artırımı için müracaat yaptı. (HABER MERKEZİ)