Mesleksel eğitimde hükümetin maksadı: Sanayi ile daha fazla işbirliği

Mesleksel eğitimde hükümetin maksadı: Sanayi ile daha fazla işbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının akabinde TBMM’ye sunulan ve 2024-2028 periyodunu kapsayan 12. Kalkınma Planı’nda, mesleksel eğitimle ilgili başlıklar yer aldı.

AA’da yer alan habere nazaran, Kalkınma Planı kapsamında, mesleksel ve teknik eğitimde özel dalla işbirliğinin artırılması hedefleniyor. Tüm paydaşların rollerinin ve sorumluluklarının tanımlanacağı mesleksel eğitim idare modeli geliştirilecek.

Plana nazaran, mesleksel ve teknik eğitim süreci bütüncül olarak planlanacak, eğitim kademeleri ortasında birbirini tamamlayıcı programlar geliştirilecek. Mesleksel ve teknik eğitimde mesleğe has yabancı lisan eğitimine tartı verilecek.

DERS SEÇİMİNDE DE ÖZEL DAL TESİRLİ OLACAK

Mesleki eğitimde ders seçimi dahil karar alma süreçlerine özel kesimin ve ailelerin iştirakinin önü açılacak.

Mesleki ve teknik öğretim alanlarındaki öğretmen muhtaçlığını karşılamak hedefiyle üniversitelerle işbirliği yapılarak mesleksel ile teknik öğretmen yetiştirme programları açılacak.

EĞİTİM KURUMLARININ FİNANSMANI İÇİN SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Özel dal ile mesleksel ve teknik eğitim kurumları ortasında finansman dahil uzun vadeli işbirliği yapılacak. Ülke endüstrisinde öncelikli dallarda faaliyet gösteren firmalardaki eğitim merkezi altyapısından mesleksel ve teknik eğitim öğrencilerinin yararlanması sağlanacak.

Staj ve işletmede mesleksel eğitim uygulamalarının niteliğini artırmak için işletmelerdeki usta öğretici ve eğitici işçinin meslek içi eğitim almalarına yönelik projeler geliştirilecek ve bu eğitimler izlenecek.

Mesleki ve teknik eğitimde mesleksel, akademik, dijital ve toplumsal marifet kazanımı güzelleştirilecek, ahilik kültürüyle birlikte mesleksel kıymetlere bağlılık güçlendirilecek. Akademik ve mesleksel maharetler de dahil olmak üzere ulusal marifet tanımlaması yapılacak.

MESLEKİ EĞİTİMDE AÇILACAK ALANLAR BÖLÜM TALEPLERİ İLE BELİRLENECEK

Akademik, mesleksel, dijital, toplumsal ile duygusal hünerleri içerecek biçimde kapsayıcı ölçme ve kıymetlendirme sistemi geliştirilecek. Mesleksel ve teknik ortaöğretimde alan ve kol açma ile kapatma süreci, lokal gereksinimler ve kesim talepleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Mesleki eğitimde teknolojinin ağır kullanımı sağlanarak öğrencilerin ve eğiticilerin mesleksel bilgi yanında dijital marifetleri geliştirilecek, öğretmen ve yöneticilere yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecek, öğretim araç gereç ve içerikleri hazırlanacak.

İşbirliği protokolleri kapsamında, hizmet içi eğitimlerle mesleksel ve teknik eğitim atölye ve laboratuvar öğretmenlerine yönelik işbaşı eğitimlerine yük verilecek.

Mesleki ve teknik eğitim alan bireylerin iş gücü piyasasına geçişleri kolaylaştırılacak. İş gücü piyasası ile mesleksel ve teknik eğitim ortasındaki ahengin geliştirilmesi için gençlerin iş gücü piyasasının gereksinimleri doğrultusunda tercih yapmaları sağlanacak, öncelikli dallardaki mesleksel ve teknik eğitime yönelimin sağlanması için burs, eğitim dayanağı üzere çeşitli teşvik düzenekleri uygulanacak.

Özel bölümle işbirliği içerisinde mesleksel ve teknik eğitimde kısım ve alan bazında gereksinim planlaması yapılarak bölgesel ve sektörel seviyede marifet muhtaçlık haritası çıkarılacak.

Nitelikli iş gücü gereksinimini karşılamak için program bütünlüğü temel alınarak başta OSB’lerde yer alanlar olmak üzere meslek liseleri ile yükseköğretim kurumlarının program, idare, insan kaynakları, finansman ve fiziki altyapı açısından eşleştirilmesi ve uyumu sağlanacak.

Özel mesleksel ve teknik eğitim kurumlarına verilen devlet dayanağı kalite standartları gözetilerek verilecek. (HABER MERKEZİ)