ÖHD Diyarbakır: Azap sistematik hale getirildi

ÖHD Diyarbakır: Azap sistematik hale getirildi

DİYARBAKIR- Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Diyarbakır Şubesi, azap ve makûs muameleye ait 7 aylık hak ihlali raporunu dernek binasında açıkladı. Raporun açıklanmasından evvel basın açıklamasını okuyan avukat Zeynep Karayılan, barış, adalet, eşitlik, özgürlük, insan onurunun korunması ve bunları teminat altına alacak demokratik sistemden giderek uzaklaşıldığını belirtti. ÖHD’nin takip ettiği 24 evrakın 14’üne ait soruşturma sürecinin devam ettiğini, 9 soruşturma belgesi hakkında mevcut ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ ait karar verildiğini ve yalnızca 1 belgeye ait ‘basit yaralama’ hatasından ceza davası açıldığını söyleyen Karayılan, “İşkence ve berbat muameleye ait belgelerin takipsizlikle sonuçlanması mevcut güvenlikçi anlayışın ve yürütülen cezasızlık siyasetinin bir sonucudur” dedi.

‘CEZASIZLIK GARANTİ ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR’

Siyasal iktidarın, milletlerarası sistemleri ve onların yaptığı tenkit ile ikazları dikkate almadığını belirten Karayılan, işkenceyi önlemeye yönelik iyileştirmelerin yapılmadığını, bilakis mevzuatta azap yasağının mutlak niteliğine alışılmamış düzenleme ve değişiklikler yaparak cezasızlığı ‘güvence’ altına almaya çalıştığını söyledi. Azap ve öbür makus muamele uygulamalarının evvelki devirlere nazaran arttığı tabir edilen açıklamada, “Türkiye’de kolluğa verilen sınırsız yetki ve yargı sistemindeki cezasızlık siyasetinin bir sonucu olan azap ve makus muamelenin bir an evvel son bulması ve hatanın faillerinin, bağımsız ve tarafsız bir yargı önünde hesap vermeleri için çalışmalarımız devam edecektir. Soruşturma süreçlerinde ve keyfi olarak artan azap hadiselerinin son bulması ve bir siyasete dönmesini engellemek için başta Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı olmak üzere yetkili ve sorumlu bütün kamu otoritelerinin faal soruşturmaların yapılabilmesi için sorumluluk alarak gerekli teşebbüslerde bulunmaya, cezasızlık siyasetlerini terk etmeye; bütün ulusal ve memleketler arası kamuoyunu ve kurumları, insan hakları kurumlarını ve medyayı bu hususta hassas olmaya davet ediyoruz” denildi.

‘DİYARBAKIR’DA AZAP BİRTAKIM KAMU VAZİFELİLERİ TARAFINDAN SİSTEMATİK HALE GETİRİLDİ’

Basın açıklamasının akabinde ÖHD’nin azap ve makûs muamale raporu açıklandı. Azap tezlerine ait ÖHD’ye yapılan müracaatların ve müracaatçının beyanlarına yer verilen raporda, “Yerinde yapılan tespitler ve toplumsal medyaya yansıyan imgelerin akabinde yapılan birebir görüşme, isimli raporlar, detaylı anlatımlar, müşahede ve incelemeler; gözaltına alınan şahısların azap ve makûs muameleye maruz kaldıklarını doğrulamaktadır” denildi. Azaba ait savların süratli, aktif, tarafsız bir biçimde soruşturulması, bağımsız heyetlerce araştırılması, isimli yargılama süreçlerinin her kademesinin memleketler arası etik ve hukuk kurallarına uygun olarak yürütülmesi gerektiği belirtilen raporun sonuç kısmında şu sözler yer aldı:

“İşkenceye maruz kalan mağdurların, Türkiye’nin de imzacısı olduğu milletlerarası kontrat ve evraklarda yer alan, “zararın karşılanması” haklarının gereği tüm boyutları ile yerine getirilmelidir.

İşkence ve makûs muamele, taammüden yaralama, taammüden insan öldürmeye teşebbüs, vazifesi berbata kullanma, yağma, hakaret ve tehdit cürümlerinin işlenmiş olması ihtimaline binaen re ’sen soruşturma başlatılmalıdır.

Maddi gerçeğin açığa çıkarılması ve faillerin tespiti açısından tesirli bir isimli soruşturmalar yürütülmelidir.

Diyarbakır’da birtakım kamu vazifelileri tarafından sistematik hale getirilmiş olan azabın son bulması için başta Azaba Sıfır Tolerans şiarıyla Yargısal Islahatı yakın vakitte kamuoyuna açıklayan Cumhurbaşkanı, İçişleri ve Adalet Bakanlığının sık sık söz ettikleri azaba karşı tavırlarının gereği olarak ivedilikle kentte yurttaşlara azap ve berbat muamelede bulunan ve bu muamelede bulunanları kamunun gücüyle koruyan tüm kamu çalışanlarının vazifeden alınıp hakkaniyete uygun, faal bir soruşturma yapılması için gerekli talimatları vermeleri gerekmektedir.

TBMM’de bulunan siyasi partiler ile bağlantıya geçilerek adil yargılanma hakkı ile bağdaşmayan, anayasa ve yasamızın ahengiyle bütünleşmeyen, çağdaş demokratik devlet nizamından uzaklaştıran müdafi görüşme hakkını kısıtlayan CMK. 154/2 kararının kaldırılması elzemdir.

Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu İnsanlık dışı ya da Onur kırıcı muamele ve azap ile ilgili tüm kontratlara uygun biçimde “Bağımsız” ulusal ve milletlerarası kontrol sistemlerinin oluşturulması ve artık ülkede ve bilhassa azabın sistematik hale getirildiği Diyarbakır’da azabın son bulması ismine hükümeti derhal gerekli teşebbüslerde bulunarak bu insanlık hatasını işleyen ve bu suça ortak olanların yargı önünde hesap vermesi için harekete geçmeye davet etmekteyiz. Ayrıyeten kurumumuz, tüm bu yaşananlar karşısında sessiz kalan yetkili ve sorumlu kurum ve kuruluşları vazifeye davet etmektedir.”