Salda Gölü'nü tehdit eden krom madenine yargı freni

Salda Gölü’nü tehdit eden krom madenine yargı freni

Dünyanın en ender ve hoş jeolojik oluşumlarından birisi olarak kabul edilen Salda Gölü’nü yok etme riski barındıran krom madenine yargı dur dedi. Isparta 2. Yönetim Mahkemesi Zonguldak Taş Kömürü Mad. San. ve Tic. AŞ tarafından işletilmek istenen krom madenine Burdur Valiliği tarafından verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararını iptal etti.

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine nazaran, Burdur’a bağlı Yeşilova İlçesi Niyazlar Köyü yakınındaki krom madenine Burdur Valiliği Etraf ve Şehircilik Vilayet Müdürlüğünce 29/12/2022 tarihinde ÇED Gerekli Değildir kararı verildi. Yörede yaşayan yurttaşlar bu karara karşı dava açtı.

Türkiye Ormancılar Derneği ve Burdur Barosu’nun da yurttaşlar yanında müdahil olduğu davada “belediye sonlarının maden ocağına aralık olarak çok yakın olduğu, maden ocağının Karamanlı Barajını etkileyeceği, ziraî alanların ve dere yataklarının olumsuz olarak etkileneceği, Eşeler Yaylası bölgesinin doğal dokusunu bozacağı, proje tanıtım belgesinde eksikliklerin bulunduğu, orman alanlarının ziyan göreceği” üzere münasebetler ileri sürülerek “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali istendi. Türkiye Ormancılar Derneği de müdahillik dilekçesinde maden alanın tamamının ormanlık alanda kaldığı, proje tanıtım evrakında kesilecek ağaçların ve sayısının meçhul olduğu, yapılacak patlatmaların etrafa ziyan vereceği, içme suyu kaynaklarının ziyan göreceğini lisana getirdi.

BİLİRKİŞİ RAPORU MADENİN RİSKLERİNİ ORTAYA KOYDU

Yargılama sürecinde yapılan eksper keşfi raporunda da bu tezleri dayanaklar görüşlere yer verilmişti. Raporda, “Krom ocağı kapasite artışı ve ek tesis tektonik depremsellik açısından bölgedeki su kaynaklarını ve tarım alanlarını olumsuz etkileyecek. Gözlenen ve gözlenemeyen daha fazla sayıda endemik bitki çeşidinin de alanda bulunma ihtimalinin hayli yüksek olduğu dikkate alındığında alanda yapılacak olan madencilik faaliyetleri uygun değildir” üzere sözlerle madencilik faaliyetinde kamu faydası olmadığı lisana getirilmişti.

‘SALDA GÖLÜ’NÜ BESLEYEN SU KAYNAKLARI YOK OLUR’

Bilirkişi raporunu kararına temel alan mahkeme oy birliği ile; “Krom ocağı üretimsel kapasite artışı, patlayıcı ölçüsünde artış ve kırma-eleme-yıkama tesisi” projesi kapsamındaki faaliyetlerin; yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının su kalitesi ve ölçülerini olumsuz tarafta etkileyeceği, Proje Tanıtım belgesinde sahanın bitki örtüsünün gerçek belirlenmediği, proje alanında bulunan ormanların yok edilmesi durumunda yerüstü ve yeraltı su rezervlerinin ziyan göreceği, ormanın hidrolojik işlevinin olumsuz etkileneceği ve Salda Gölü’nü besleyen su kaynaklarının yok olmasına neden olacağı, alanda bulunan endemik bitki cinslerinin yok olmasına neden olacağı, ziraî ve hayvansal üretimi olumsuz istikamette etkileyeceği dikkate alındığında, dava konusu “ÇED Gerekli Değildir” kararında hukuka uygunluk bulunmadığı” sonucuna vardı. (HABER MERKEZİ)