TBB ve barolardan İsmail Uçar açıklaması: HSK, savları aydınlatmalı

TBB ve barolardan İsmail Uçar açıklaması: HSK, savları aydınlatmalı

Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın İstanbul Anadolu Adliyesi’nde birtakım yargıçların rüşvet aldığı, aracılık ve iş takibi yaptığıyla argümanlarıyla dilekçe yazıp 6 Ekim’de Yargıçlar ve Savcılar Şurası’na (HSK) göndermesiyle ilgili Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 81 vilayet barosundan ortak açıklama geldi.

Dilekçede yazanların soyut ve gerekçesiz telaffuzlar değil, bir Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ortaya konan tezler olduğu belirtilen açıklamada, savların kuşkuya yer vermeyecek biçimde aydınlatılması gerektiği tabir edildi. HSK’ye davet yapılan metinde, “Gelinen kademe itibariyle, yargının tarafsızlık ve bağımsızlık niteliğini müdafaa misyonu, başta Yargıçlar ve Savcılar Konseyi olmak üzere idari ve isimli makamlara düşmektedir” denildi.

‘BAROLAR SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAK’

Açıklamanın tamamı şöyle:

“İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı ile Yargıçlar ve Savcılar Heyeti ortasındaki resmî yazışmaların bir kısmı kamuoyuna yansımış ve gündem hâline gelmiş; akabinde bu mevzuya ait yayın ve erişim yasağı getirilmiştir. Resmî yazışmalarda lisana getirilenler soyut ve gerekçesiz telaffuzlar değil, bir Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ortaya konan tezlerdir.

Yargının işleyişinde etik unsurların gözetildiğinin görülmesi, yurttaşların yargıya itimadını artırarak hukukun üstünlüğünü pekiştirecektir. Zira adaletin sırf tecelli etmesi yetmez; tecelli ettiğinin görülmesi de gerekir. Bunu sağlamanın yolu, şeffaf ve hesap verebilir bir sistemin inşa edilmesinden geçer. Münferit hadiselerde, yargı mensupları hakkında en küçük bir kuşku dahi, bütün bir adalet ve yargı sisteminin sorgulanmasına sebep olacaktır. Çünkü yargı mensuplarının yüklendikleri ağır sorumluluk, tek bir kuşkunun dahi varlığını kaldırmaz.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ortaya konan hadiseler, yargıçların tarafsızlığına kuşku düşürecek niteliktedir. Gelinen basamak itibariyle, yargının tarafsızlık ve bağımsızlık niteliğini müdafaa misyonu, başta Yargıçlar ve Savcılar Şurası olmak üzere idari ve isimli makamlara düşmektedir. Beklentimiz, ilgili şahısların lekelenmeme haklarına da riayet edilmek suretiyle, adalet ve yargı sistemimizin bu çeşit savlar karşısında acilen harekete geçeceğinin açık bir formda gösterilerek, kamuoyunda yargının ziyan görmesinin engellenmesidir. Türkiye Barolar Birliği ve Barolar, yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının korunması için kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.” (HABER MERKEZİ)