Yargıtay, asliye hukuk mahkemesine açılan 'kira' davasını bozdu

Yargıtay, asliye hukuk mahkemesine açılan ‘kira’ davasını bozdu

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara nazaran, İstanbul’da 3 yıllığına bir konutu kiralayan kişi, kira mukavelesinin bitmesinin akabinde eski mesken sahibinin depozito bedelini ödemediği gerekçesiyle yasal faiz ödenmesi talebiyle Küçükçekmece 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

AA’da yer alan habere nazaran, davalı eski konut sahibi, vazifeli mahkemelerin sulh hukuk mahkemeleri olduğu gerekçesiyle davanın reddini talep etti ve kelam konusu alacak hakkında başlatılan icra takibine ait kendisine ödeme ihtarı yapılmadığını savundu.

Küçükçekmece 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, misyon istikametinden yapılan itiraza karşın taraflar ortasındaki kira mukavelesi sona ermiş olması ve itiraz konusunun asıl alacak değil faizi tarafından olduğu gerekçesiyle yargılamaya devam etti. Yargılama sonucu mahkeme, davalının icra takibine yaptığı itirazın reddine kesin olarak karar verdi.

Adalet Bakanlığı, mahallî mahkemenin kararına 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği kanun faydasına temyiz isteminde bulundu.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca tesirli olmamak üzere lokal mahkemenin verdiği kararı kanun faydasına bozdu.

Dairenin kararında, dava konusu uyuşmazlığın kira alakasından kaynaklandığı belirtildi ve kanun kapsamında vazifeli mahkemelerin ise sulh hukuk mahkemeleri olduğu bildirildi.

Kira mukavelesinin sona ermesinin, uyuşmazlığın niteliğini değiştirmediği vurgusu yapılan kararda, “Buna nazaran mahkemece davaya bakma vazifesinin sulh hukuk mahkemesine ilişkin olduğu gerekçesiyle misyonsuzluk kararı verilmesi gerekirken yazılı halde işin temeli incelenerek davanın temeli hakkında karar verilmiş olması metot ve kanuna karşıt olup, Adalet Bakanlığı’nın yerinde görülen kanun faydasına temyiz talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir” tabirlerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)