Yediemin mallarının satışında yeni devir başlıyor

Yediemin mallarının satışında yeni devir başlıyor

Adalet Bakanlığı, icra ve iflâs kanunu kapsamında yediemin korumasında bulunan haczi kalkmış malların tasfiyesine ait temelleri belirledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan icra ve iflâs kanununun süreksiz 20. hususunun uygulanmasına ait adap ve temeller hakkında bildiriye nazaran, bu kapsamdaki malların tasfiyesi takibin yapıldığı yer icra dairesince resen yapılacak.

İcra dairesince tasfiye edilmesine karar verilen mallara ait bilgiler tasfiye dairesince UYAP Bilişim Sistemine entegre portallar kanalıyla duyurulacak. İlgili gümrük yönetimi, 10 gün içinde özgür dolanımda olmayan tasfiye konusu malların gümrük süreçlerini yapmak üzere teslim alacak.

Bir hukuk terimi olan ‘yediemin’, birden çok kimse ortasında hukukî durumu çekişmeli olan bir malın, çekişme sonuçlanıncaya kadar emanet olarak bırakıldığı kişi manasına geliyor.

Elektronik ortamda açık artırmayla satılacak
Bu formda tasfiye süreci gerçekleşmezse, ilgili tahsil dairesi 10 gün içinde amme alacakları kanunu uyarınca üzerinde haciz bulunan tasfiye konusu malı koruma yahut satış süreçlerini yapmak üzere teslim alacak.

Tasfiye sürecinin bu biçimde de gerçekleşmemesi halinde mallar borçluya, daha sonraki kademede ise rehin hakkı sahibine teslim edilecek.

Bu etaplardan tasfiye sonucu alınmaması halinde kelam konusu mallar için resen satış süreci başlayacak. Malların satışı, elektronik ortamda açık artırma suretiyle, satış ilanları da, yalnızca elektronik satış portalında yapılacak.

Tasfiye sürecinin satış yoluyla gerçekleştirilememesi halinde, yediemin malların mülkiyetinin devranı için başvurabilecek. Sonraki basamaklarda malların hurda nitelikli olarak Makine ve Kimya Sanayisi AŞ’ye satışına yahut bedelsiz olarak Kızılay’a devranına karar verilebilecek. Bildirim, 31 Ekim’de yürürlüğe girecek. (HABER MERKEZİ)