Yeşil Sol: Cenazelere akın ‘insanlığa karşı suç’ kapsamına alınsın

Yeşil Sol: Cenazelere akın ‘insanlığa karşı suç’ kapsamına alınsın

ANKARA – Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, cenazelere ve mezarlıklara yönelik akınlara verilen cezaların ağırlaştırılması ve bu atakların ‘insanlığa karşı suç’ sayılması için Meclis’e kanun teklifi sundu.

Silahlı çatışmalarda ya da cezaevlerinde hayatını yitiren PKK’lilerin cenazelerine ve mezarlarına hücumlar düzenlendiği söz edilen kanun teklifinde “Herkesin gömülme ve bir mezara sahip olma hakkı rastgele bir tüzel metinde yazılması gerekmeyecek kadar doğal bir haktır” denildi.

TEKLİFTE ANTIGONE VURGUSU

Gömülme hakkının Antik Yunan tragedyalarına husus olduğu kaydedilen teklifte, Sofokles’in Antigone isimli yapıtına gönderme yapıldı ve eser şu sözlerle özetlendi:
“Antigone’nin iki erkek kardeşi vardır ve iki kardeş Thebai kentinin hükümdarı olmak için savaşırlar. Savaşta her ikisinin de vefatı üzerine dayıları Kreon tahta geçer. Kreon, kardeşlerden Eteokles’i geleneklere uygun bir cenaze merasimi ile gömerken, vatanına yabancı bir orduyla saldırdığı gerekçesiyle Polyneikes’i vatan haini ilan eder ve cesedinin kurtlara kuşlara yem olması için savaş alanında bırakır. Cesedi gömmeye kalkacak kişinin de öldürülmesini emreder. Lakin kız kardeş Antigone bu türlü bir utançla yaşamaktansa vefatı göze alarak erkek kardeşinin cesedini gömer ve ceza olarak mezara kapatılır.”

HATUN TUĞLUK, GARZAN HATIRLATILDI

Teklifte ayrıyeten 2017’de Bitlis Garzan Mezarlığı’ndaki cenazelerin ailelerin müsaadesi olmaksızın iş makineleriyle çıkarıldığı ve İstanbul’daki Kilyos Mezarlığı kaldırımlarının altına gömüldüğü, HDP’li siyasetçi Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine hücum düzenlendiği, 2015’ten bugüne çok sayıda mezarlığın kolluk ya da jandarma tarafından tahrip edildiği, çatışmalarda hayatını kaybeden PKK’lilerin cenazelerinin kargo ile ailelere teslim edildiği hatırlatıldı.

MEVZUATTAKİ CEZALARA ARTIRILSIN

Yeşil Sol Parti Milletvekili Eren, cenazelerin insani ölçütler gözetilerek teslim edilmesi ve gömülmesini sağlamak için Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hususlarında değişiklik önerdi. Buna nazaran;

Gömülme hakkını engelleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası verilmesi,
Ceset yahut kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunan şahsa verilen 3 aydan 2 yıla kadar olan mahpus cezasının 4 yıldan 8 yıla çıkarılması,
İlgili cürümlerin lisan, din, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi fikir, felsefi inanç, mezhep ve gibisi sebeplerle ayırım gözetilerek işlenmesi halinde, verilecek cezanın üçte biri oranında artırılması,
Suçun kamu vazifelisi tarafından işlenmesi halinde verilecek cezanın yarı oranında artırılması,
İbadethanelere, mezarlara ve bunların üzerindeki yapılara ziyan veren bireylere verilen 1 yıldan 4 yıla kadar olan mahpus cezasının 4 yıldan 8 yıla çıkarılması önerildi. (DUVAR)

CENAZELERE VE MEZARLIKLARA ZİYAN VERMEK İNSANLIĞA KARŞI HATA SAYILSIN

Türk Ceza Kanunu’nun ‘insanlığa karşı kabahatleri düzenleyen unsuruna ek yapılmasını da öneren Eren, “Bir meyyitin kısmen yahut büsbütün ceset yahut kemiklerini alma yahut ceset yahut kemikler hakkında tahkir edici fiillerde bulunma” kabahati ile “Mezarlara, bunların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan yapılara yıkmak, bozmak yahut kırmak suretiyle ziyan verme” cürmünün da insanlığa karşı cürüm kapsamına alınmasını teklif etti.