Yeşil Sol Parti konferans sonuç bildirgesi

Yeşil Sol Parti konferans sonuç bildirgesi

ANKARA – Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nin (Yeşil Sol Parti) Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde 10-11 Eylül tarihlerinde düzenlenen ve iki gün süren konferansın sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, “Mücadele tecrübelerimizden aldığımız tarihi ve güçlü miras ile ufkunu özgür ve eşit geleceğe dönen siyasal-toplumsal değişimin öncüsü biz olacağız, halklarımız olacak” denildi.

‘TÜRKİYE SİYASETİNİ DİREKT ETKİLEYECEN KARARLAR ALDIK’

Yeşil Sol Parti büyük konferansının sonuç bildirgesi şu formda: “Öncelikle fikriyatımızın ve çabamızın oluşmasında büyük bedeller yaratan yitirdiğimiz bütün yoldaşlarımızı hürmet ve minnetle anıyoruz. Zindanlardaki ve sürgündeki bütün arkadaşlarımızı selamlıyoruz. Konferansımızı gerçekleştirdiğimiz süreçte yaşanan zelzelede yakınlarını kaybeden Fas halkının acısını paylaşıyoruz ve bir defa daha Maraş ve Hatay sarsıntılarında kaybettiğimiz yurttaşlarımızı hürmetle anıyoruz. 4. Olağan Büyük Kongremize giderken, yıllardır emek vererek büyüttüğümüz gayretimizin ve birikimlerimizin değerli bir evresi olan konferans sürecini delegasyonumuzun hayli tesirli ve derin tartışmaları ile işlettik ve tamamladık. Konferansımızda, partimizin yol haritasını belirleyen ve Türkiye siyasetini direkt etkileyecek kararlar aldık. Bununla birlikte 4. Bayan Konferansı’nın aldığı ve yeni periyodun temel değişim gücü olacak kararların tümünü benimsedik.

‘DEĞİŞİM İLE ÖZGÜRLÜĞE YÜRÜYORUZ’

Küresel ölçekte yaşanan ekonomik, siyasal, toplumsal ve ekolojik kriz gün geçtikçe daha derinleşmektedir. Dünya bir sağcılık, ırkçılık, milliyetçilik ve otoriterlik dalgasının tesiri altında hukukun, ortak kontratların tesirini yitirdiği, gücün tek belirleyen olduğu bir yere yanlışsız gitmektedir. Bu gidişata itiraz olan ideolojik tavırlar bir yandan belirsizleşirken bir yandan siyasal-toplumsal hareketlerin olmazsa olmaz gereği olan yeni yol ve metot arayışları dünyanın dört bir yanından seslerini tüm ezilenlere duyurmaktadır.

Türkiye’de gerçekleşen Mayıs seçimleri de gerek oluşu gerekse sonuçları prestijiyle dünya ölçeğinde besbelli olan bu atmosferin bir kesimi olarak yaşanmıştır. Cumhuriyet’in yüz yılı geride bırakılırken halkların hissesine ekonomik, siyasal, toplumsal boyutlarıyla çoklu krizler düşmeye devam etmektedir. Çöktürme planıyla yola çıkanlar çoklu krizlerle ülkeyi büyük bir çöküşe götürüyor. Bununla birlikte Türkiye’nin toplumsal yapısı, bileşenleri, dinamikleri ve meselelerin yönetilebilme kapasitesi açısından diğer imkân ve sonlara sahip olduğunu biliyoruz. Tam da bu nedenle Türkiye siyasetini düşünen bir yapının bu imkân ve hudutları dikkate almasının zarurî olduğunu vurguluyoruz.

‘ÇÖZÜM SİYASETİNİ ÖRGÜTLEYECEĞİZ’

Türkiye siyasetini, devletin kuruluşundan bu yana rejime karakterini veren iki ana dinamik belirlemektir: Sermaye sisteminin sürdürülmesi gereksinimi ve Kürt problemi. Cumhuriyetin kuruluşundan 12 Eylül darbesine kadar kapitalizmin gelişmesi ve buna bağlı sıkıntılar değerli ölçüde belirleyici olmuştur. Türkiye’deki gelişmeler, Körfez savaşının akabinde Güney Kürdistan’da yaşanan gelişmeler ve nihayet Suriye iç savaşının ortaya çıkardığı dinamikler sonucunda bölgenin ve ülkenin son kırk yılının başat belirleyeni Kürt sorunudur. Bugün ise içinde yaşanılan süreç, genelde dünyadaki sağcılaşmaya özelde de 2015 yılından itibaren ivmesini yükselten hukuksuzluk rejiminin eseridir. Bu rejimin hiçbir asıllı sıkıntıya itiraz etmeyen, hatta destekleyen ana muhalefetin ve iktidarın elbirliği ile kurulduğunu vurgulamak gerekir. Dokunulmazlıklar ve kayyım rejimi başta olmak üzere temsili demokrasinin temsil imkanlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bir itirazın ana muhalefet bloğu tarafından getirilmediği bir hakikat olarak ortadadır.

‘ÜÇÜNCÜ YOLU İNŞA EDECEĞİZ’

Otoriter faşizan gelişmelere asıldan itiraz edenler ise bizleriz; iki hegemonik sınıf blokuna karşı tahlil siyasetini biz örgütleyeceğiz. Bugün bizlerin acil vazifesi otoriter, faşist rejimden kurtulup Demokratik Cumhuriyet’i inşa etmektir. İnşa sürecinde çözülmesi gereken en temel sorun Kürt sorunudur. Problemin tahlili için inkâr, imha ve bastırma siyaseti yerine demokratik ve barışçı tahlil adımlarının atılması zaruridir. Bizler, Türkiye’deki halkların ortak çıkarları doğrultusunda, bütün toplumsal bölümlerin dertlerini gidermeye ve demokratik tahlil ve barış konusunda üzerine düşenleri yapmaya hazırız. Tahlilin siyaseti olan, hayat biçimlerinin, kimliklerin özgürlüğünü sağlayacak, eşitsizlikleri ve adaletsizliği ortadan kaldıracak siyaset olan Üçüncü Yol’u halklarımızın geleceği için kıymetli bir seçenek olarak en güçlü biçimde inşa etmeye kararlıyız.

‘TECRİDİ KIRIP DAİMA BİRLİKTE ÖZGÜRLEŞECEĞİZ’

Bugün Türkiye’de Kürtlerin var olma ve eşitlik sorunu siyasal hayatın turnusol kâğıdı haline gelmiş durumdadır. Açıktır ki, bu sıkıntıda tarihî bir kırılma etabından geçiyoruz. Bu yüzyılda, özgürlük uğraşı sonucunda, bu olgu Türkiye sonlarını aşmış, tüm dünya halklarını ilgilendiren bir durum haline gelmiştir. Mutlak tecrit başta olmak üzere Kürtlerin legal hak uğraşı konusunda klasik çözümsüzlükleri büyütmek isteyen iktidar ve muhalefet bloklarına karşı tahlilin tek adresi olmaya devam edeceğiz.

Tecrit derinleştikçe Türkiye’deki bütün problemler daha da derinleşmektedir. Önümüzdeki devirde Kürtlere özgürlük, Türkiye’ye demokrasi şiarı ekseninde Sayın Öcalan’a uygulanan tecride karşı kararlı bir biçimde gayret edilmesi, konferansımızda altı güçlü bir biçimde çizilen değerli bir sınır olmuştur. Kürtlerin statü ve hak uğraşı meselesinde tahlilini, her yerde ve her şartta örgütleyeceğiz.

‘HER YERDE UĞRAŞ EDECEĞİZ’

Bir türel kırım davası haline getirilen Kobanê Kumpas Davası’nın kendisi ve yoldaşlarımızın adeta ders verdikleri mahkeme salonları gerek demokratik siyaseti ve enternasyonal çabayı gerekse halklar ortasındaki dayanışmayı güçlendirmenin değerini bize direkt göstermiştir. Bu davanın birebir vakitte Rojava’daki toplumsal ihtilale, kazanımlarına ve örülen yeni yaşama dönük bir intikam davası olduğunun gerçekliğiyle Rojava nezdinde enternasyonal dayanışmanın kıymetini de bir kere daha açığa çıkarmıştır.

‘EMEK DÜŞMANI İKTİDARA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE’

AKP devrinde çalışanların ve işçilerin işsizleştirilmesi, güvencesizleştirilmesi ve mülksüzleştirilmesi sistemin ana karakteri haline getirilmiştir. Sermaye yanlısı iktidar, örgütlenen emekçi direnişlerini kırmak için kolluk kuvvetini göndererek işverenler için ‘huzurlu çalışma alanları’ inşa etmeye devam etmektedir. Buna karşın, işçilerin hak arama uğraşları her yerde büyüyerek sürüyor. İşçi düşmanı bu iktidar, milyonlarca kamu işçisini grevsiz bir toplu kontrat kıskacında soluksuz bırakmakta, toplu görüşmelerde açlık ve sefalet teklifi dayatmaktadır. Dayatılan şartlara karşı ezilen sınıfların ve halkların gayreti; toplumsal adalet ile ekonomik eşitsizliği ve daima hale gelen ekonomik kriz bataklığının kurutulmasının tek yoludur. Bu yolun uğraşını vererek bayanlara yönelik işyerinde ve hanede uygulanan ikili baskı ve sömürüye karşı bayan örgütleri ile kolektif tabanları birlikte güçlendireceğiz. Bu yolun çabası ile tıpkı vakitte fakirleştirmenin ve özel savaş siyasetlerinin direkt sonucu olan unsur bağımlılığına, çürümüşlüğe ve toplumsal ömürden koparılmaya temelli bir cevap olacağız.

Her baskının, direnişi legal ve haklı kıldığının şuuruyla sermayeye karşı işçilerin çıkarlarını, kâr hırsına karşı toplumsal muhtaçlıkları, adaleti ve eşitliği temel almaya devam edeceğiz. Personel sınıfının, işçilerin taleplerini sahiplenmek ve maruz kaldıkları akınlara karşı çıkmak, işçilerin talepleriyle başka toplumsal çaba dinamiklerinin taleplerini buluşturan bir çaba çizgisini toplumsal ömrün tüm alanlarında inşa etmek partimizin önümüzdeki devir temel sorumluluklarından biri olacaktır.

‘DEMOKRATİK İSLAM’I, ÖZGÜRLÜKÇÜ LAİKLİĞİ SAVUNACAĞIZ’

Son seçimler ile otoriter rejim, kültürel ve ideolojik egemenlik kurma konusunda yeni bir evreye girmiştir. Siyasal İslam çizgisi devletin ve toplumun tüm örüntülerine daha güçlü bir formda sirayet etmeye devam etmektedir. Eğitim sisteminde kılık kıyafetten müfredata kadar tüm biçimi ve içeriği düzenlemede cinsiyetçi ve ayrımcı dozun yükseldiği açıktır.

Devletin hayat usullerine ve inançlara müdahalesinde dozun arttığı ve giderek de artacağı bir devri yaşıyoruz. Buna karşı dinî çokluğu ve farklılıkları devletin tasallutundan kurtararak inananın inandığı üzere yaşayacağı, inanç kümelerinin birbirine baskı yapmasını engelleyeceği yeni devri birlikte inşa edeceğiz. Din istismarcısı bu rejim ve halihazırda yürütücü öznesi olan AKP-MHP’nin siyasetlerine karşı Demokratik İslam gayretinin Kürt halkı ve tüm Türkiye halkları nezdinde güçlendirilmesi; içinde bulunduğumuz devir itibariyle epeyce kıymetlidir. Hayat biçimleri ve dinî tercihler devletin düzenleme alanı olmaktan çıkarılmalıdır. Devletin düzenleyeceği alan, insanların haklar ve özgürlükler bağlamında yaptığı tercihlerin özgürlük içinde yaşanabilmesini sağlama alanı olmalıdır.

Önümüzdeki devirde özgürlükçü laiklik anlayışının siyasal bir çizgi olarak benimsenmesi ve ömür bulması başta Aleviler olmak üzere farklı inançlara sahip olanlara ve inanmayanlara karşı uygulanan sistematik baskıyı engelleyebilecek tek yoldur. Devletin bütün ideolojik aygıtlarının inanç-din odaklı baskıyı yine üretmesine asıllı bir itiraz manasına gelen bu anlayış birebir vakitte Sünni inancı istismar eden kurucu devlet aklını da ortadan kaldırabilecek bir çaba tabanıdır. İktidar blokunun İslam’ı araç haline getirerek halkı manipüle etmesi, kendisine yakın tarikat ve cemaatleri ideolojik ve iktisadi araçlar olarak kullanması, kolektif çabayı gerektiren bir hakikat olarak önümüzde durmaktadır. Bu hakikatin bize yüklediği sorumlulukla ve inanç kimliklerinin özgürlükçü yanlarının temel alınmasının zulme karşı direnme, barışı ve adaleti sağlama gayretinde kıymetli katkılar sağlayacağının farkındalığı ile örgütleneceğiz.

DOĞA DÜŞMANI FELAKETLERE KARŞI MÜCADELE

İklim krizi tüm canlıların karşı karşıya kaldığı çok boyutlu derin bir krizdir. İklim krizi giderek şiddetlenirken, sermaye odaklı büyüme ve kalkınma siyasetleri ile ekolojik varlıklar tüketilmekte, ekolojik istikrar tahrip edilmektedir. Ormanlar, su varlıkları, biyoçeşitlilik çeşitleri, tarım ve hayvancılık alanları yok edilmekte ve sokak hayvanları katledilmektedir.

Bu iktidar ormana, suya, iklime ve tabiata düşmandır. Kürdistan coğrafyasında ormanlar kolluk gücü eliyle yakılırken, yangına müdahale etmek isteyen yurttaşlar devlet güçleri tarafından engellenmekte, orman yangınlarına seyirci kalınmaktadır. Cudi’de, Gabar’da, Bitlis’te yakılan ormanları sahiplenen Kürt halkına; Akbelen’de ormanını korumak için nöbet bekleyen köylülere; Dikmece’de zeytinliklerini ve yıkılmamış konutlarını korumak isteyen depremzedelere karşı askeri ve jandarmayı seferber eden devlet, kolluk güçlerini sermayenin buyruğuna vermektedir.

Doğa düşmanı, sermaye yanlısı iktidarın siyasetlerinin bir sonucunu da yakın vakitte son birkaç yüz yılın en büyük doğal afetlerinden biri olan sarsıntıyla birlikte yaşadık. Doğal afeti toplumsal felakete dönüştüren iktidar, on binlerce canımızı hayattan koparmış ve evsiz-yurtsuz bırakmıştır. Zelzelenin yaralarının sarılması konusunda sorumsuzca davranmaya devam eden devlet kurumları-sermaye iştirakine karşı toplumsal dayanışmayı ve ortak çabayı büyütme zorunluluğumuz vardır.

Önümüzdeki periyot; tabiatın sermayeye peşkeş çekilmediği, doğal hayatın salt bir kaynak olarak görülmediği ve metalaştırılmadığı bir dünyayı tabiat ile birlikte ve tabiatın bir kesimi olarak özgürleştirmenin periyodudur. Bizler ağacın, bitkinin, kurdun-kuşun, akan-akmayan derelerin ve her canlının hakkını sonuna kadar savunacağız ve bu savunuyu halklarımızın eşitlik uğraşından farklı görmeyeceğiz.

‘ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN YÜRÜYORUZ’

AKP-MHP iktidarı, Cumhuriyetin yüzyıllık cinsiyetçi rejimini bayan düşmanlığı düzeyine taşıyarak, bayanların kazanımlarına tek tek el koymaktadır. Bayanların anayasası niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamadan kaldıran iktidar, eşit temsiliyet ve eşit iştiraki savunan eşbaşkanlık sitemini maksat almaktadır. Bayan özgürlük gayreti yürüten bayanlara yönelik gözaltı, tutuklama hücumlarını sürdürmekte, cezaevlerindeki siyasi bayan tutsakların haklarını gasp etmektedir. Savaşa ve sermayeye halkın kaynaklarını aktaran erkek hâkim kapitalist sistem, yoksulluğun kadınlaşmasına neden olmakta ve genç bayanlar ümitsizliğin ve geleceksizliğin girdabına sokulmaktadır.

Kadınların birlikte ve örgütlü gayreti, yüz yılların emeğiyle elde ettiği kazanımlarını korumak ve büyütmek için faşizme karşı çabanın en önünde yer alıyor. Bayanlar erkek hâkim kapitalist sisteme, cinsiyetçi, dinci, tekçi, sermaye siyasetlerine isyanını sürdürüyorlar. Sadece toplumsal cinsiyet özgürlüğü için değil, emekten ekolojiye, sağlıktan iktisada hak çabasından hukuka ve adalete kadar bütün toplumsal taleplerin kesişim kavşağında yer alıyorlar.

Kapitalist patriyarkal sistemin siyasetleri ile dolanıma soktuğu nefret lisanı; bayan kırımı, tacizi, tecavüzü ve cinsiyet kimlikleri ile cinsel yönelimlere yönelik ayrımcılığı tetikliyor. Buna rağmen; bayanların gücünü ve iradesini kırmak için uygulanan sömürgeci erkek şiddetini ve özel savaş siyasetlerini temelden yok etmek için değişimin öncüsü örgütlü bayan gayreti olacak, biz olacağız.

Kürt bayanlarının, sosyalist bayan hareketinin, feministlerin geleneğini miras alan Bayan Meclisimiz, bayanların birleşik uğraşını büyütme fikriyle Üçüncü Yol’un temel modülüdür. Rojavalı bayanlar ve tüm dünyada özgürlük uğraşı veren bayanlarla dayanışma içinde olmak, enternasyonal bayan uğraşının daha güçlü ve tesirli bir modülü olmak önümüzdeki periyot siyasal sorumluluğumuzdur.

‘ÖNEMLİ SONUÇLAR ÇIKARDIK’

Parti çalışmalarında toplumla gereğince güçlü bağ kuramama, merkezileşme, bürokrasi, ideolojik yetersizlikler, erkek hâkim akıl üzere problemlerimiz her ne kadar seçim sonuçlarıyla ilinti kurularak konuşulmaya başlanmışsa da temelinde bunların yapısal sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bu açıdan seçim sonuçları, yapısal sıkıntılarımıza ait bir muhasebe yapmak için bize güçlü bir imkan sunmuştur. Seçim sonuçlarıyla yüzleşmek üzere başladığımız tekrar yapılanma sürecinde kendimizi ve siyasetimizi yine inşa ederken, baskıcı, totaliter sistemi demokratikleştirmek konusundaki kararlılığımız ve umudumuz da giderek büyümektedir.

Yaklaşık elli bin kişi ile yaptığımız buluşmalar vasıtayla halklarımızla, sivil toplum örgütleriyle, meslek ve hak örgütleriyle, toplumun çabucak her kısmıyla şimdiye kadar hayata geçirdiklerimizi ve yapamadıklarımızı konuştuk. Örgütlü toplum, ittifak siyaseti, aday belirleme süreçleri, siyasetin yerelleştirilmesi, taktiksel birlikleri ve daha pek çok mevzuyu birlikte değerlendirdik; bize yönelik tenkitleri dinledik, bunlardan kıymetli sonuçlar çıkardık. Tüm bu tartışmaları tekrar yapılanma süreci olarak yürütürken tıpkı vakitte şimdiye kadar yaşanmış açmazlarımıza, yetmezliklerimize ve eksik bıraktıklarımıza yönelik bir özeleştiri haline de getirdik. Bu buluşmaların akabinde konferansımızda yaptığımız tartışmalar ve kongreye sunduğumuz karar teklifleri; siyaseti toplumsallaştıran demokratik ittifakları kurmak, şeffaf ve besbelli karar alma süreçlerini işletmek, siyaseti yerelden merkeze hakikat ören yaklaşımı tesis etmek için üzerimize düşen tarihi sorumluluğu yerine getireceğimizin açık kelamını tabir etmektedir. Bu kelam birebir vakitte seçimlerde adayları halkımızın belirleyeceğine ait ortak kararımızın teyididir. Mart 2024’te yapılacak lokal seçimlerde iktidarın seçim ve sandık hukukunu çiğneyerek, hukuksuz ve keyfi biçimde oluşturduğu kayyım rejimine güçlü bir yanıt vermenin yolu, güçlü ve hakikat adaylar ve halkın takviyesi ile lokal idareleri yine kazanmaktır. Mahallenin muhtarından kentin belediye eşbaşkanının adaylığına kadar tüm seviyeleri kapsayacak bu sistemi partimizin yaşama geçirmesi direkt demokrasi anlayışımızın ve siyasi programımızın gereklilikleri açısından hayatidir.

‘SİYASETİMİZİN YOLU ÜÇÜNCÜ YOL’DUR’

Siyasetimizin yolu 3. Yol’dur. Tarihte her vakit tertibi savunanlar, nizamı kendi dar çıkarları için kısmi değişikliklere tabi tutmak isteyenler ve nizamı radikal bir biçimde temelden değiştirmek isteyenler olmuştur. 3. Yol, sistemi savunanlara yani statükoculara karşıdır; tıpkı vakitte tertipte şekilsel düzeltmelerle işi kotarmak isteyenlere de yani restorasyonculara da karşıdır. Mevcut sisteme karşı yeni bir sistemin inşasıyla karşılık vereceğimiz bu periyotta yeni bir ömrün da inşa edici gücü biz olacağız.

‘EN GENİŞ TOPLUMSAL VE DEMOKRATİK İTTFAKI KURACAĞIZ’

Mayıs seçimlerinden sonra otoriter rejim kendini tahkim etme, kültürel ve ideolojik hegemonyasını kurma konusunda bir adım daha atmıştır. Yüzyıllık merkeziyetçi, tekçi, otoriter ve baskıcı rejim karşısında muvaffakiyetin en geniş toplumsal demokratik ittifaktan ve ortak uğraştan geçtiğinin şuurunu paradigmamızdan ve devrimci-demokratik uğraş tecrübelerinden alıyoruz. Yoksulluğun, yolsuzluğun, adaletsizliğin, baskının bu kadar ağır yaşandığı, toplum üzerindeki her cins sömürüyü derinleştiren mevcut otoriter iktidar karşısında tek tahlil Kürt, Türk ve tüm Türkiye halklarıyla bir arada bütün ezilen ve sömürülenlerin çaba iştirakidir. Demokrasiyi ve özgürlüğü kazanmamız açısından partimiz bileşenleriyle birlikte siyasal ve toplumsal alanların merkezi ve lokal boyutlarda genişletilmesi ve güçlendirilmesi stratejik ehemmiyettedir.

Tarih bizlere tam da bu vakitte; demokrasi, barış ve adalet uğraşını büyütmek, toplumsal muhalefet ve demokrasi güçleriyle birlikte çaba etme vazife ve sorumluluğunu yüklemektedir. Konferansımız tıpkı vakitte hakikat, adalet, barış ve özgürlük isteyen bütün devrimci-demokratik güçlere bu tarihî sorumluluğu sahiplenmeye yönelik davet niteliği taşıyan kıymetli bir eşiktir. Eşit ve özgür ömrün önüne konan bariyerlerin, her türlü etnik kimlik ve inanç manipülasyonlarının, tekçi yaklaşımların aşındırdığı gelecek tahayyülümüzü çoklukların birliği içinde yeni yaşama dönüştüreceğimiz zamandayız. Çalışanların, işçilerin, bayanların, gençliğin, fakirlerin, engellilerin, emeklilerin, KHK’lilerin, çocukların, tüm halkların, inançların; özcesi ezilen ve sömürülen tüm kimliklerin çokluğunda değişeceğimiz ve dönüştüreceğimiz demdeyiz. Her türlü karamsarlık ve başarısızlık hissini ortadan kaldırarak yürümeye devam edeceğiz. Bu bağlamda bizim için vazgeçilmez olan Türkiyelileşme stratejisinin öncelikli akın maksadı haline getirilme ve içi boşaltılmak istenme eforu da yeniden paradigmanın bütünsel olarak sahiplenilmesi ve toplumsallaşması ile boşa düşürülecektir. Paradigmamıza nazaran Türkiyelileşmenin tekçi anlayışa karşı güçlü bir itiraz olduğunun şuuruyla Türkiyelileşme siyasetini, halklarımıza açılan savaşa karşı en güçlü bir ortada hayat imkanı haline getirme kararlılığındayız.

‘DEĞİŞİMİN ÖNCÜZÜ BİZ OLACAĞIZ’

Türkiye’de demokrasinin kurulmasının fikri ve pratik temellerinin bu derece zayıfladığı bir süreçte özgürlük, eşitlik, demokrasi ve barış isteyen herkese tarihi vazife düşmektedir. Kongre’ye giderken gerçekleştirdiğimiz 4.Büyük Konferansımızda aldığımız kararlar ile üzerimize düşen tarihi sorumluluğu yerine getirmenin kelamını verdik. Kelamımız, çabayı birlikte yürütmeye yönelik davetimizi duyurmaktadır. Bu davetimiz tıpkı vakitte Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında cezaevlerinin kapılarını açacak ve tüm tutsak yoldaşlarımızı, siyasetçileri, aydınları ve muhalif olan herkesi özgürlüklerine kavuşturacaktır.

Kuruluş paradigmamız olan yeni hayatı örmek için merkezi ve lokal tüm yapılarımızla, tüm bileşenlerimizle, bireylerle yeni periyoda inanç ve kararlılık içinde yürüyoruz. Kongre sürecimiz ve önümüzdeki mahallî seçimlerde demokratik değişimi sağlayacak iradeyi ortaya çıkaracak, kayyım rejimine karşı demokratik lokal idarelerde ısrar edeceğiz ve kesinlikle kazanacağız.

Mücadele tecrübelerimizden aldığımız tarihi ve güçlü miras ile ufkunu özgür ve eşit geleceğe dönen siyasal-toplumsal değişimin öncüsü biz olacağız, halklarımız olacak!” (HABER MERKEZİ)