Adalar halkı imar planının iptali için dava açtı

Adalar halkı imar planının iptali için dava açtı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 27 Temmuz 2023 tarihinde askıya çıkarılan “Adalar İlçesi Muhafaza Maksatlı Nazım İmar Planı” ve “Koruma Maksatlı Uygulama İmar Planı”nın iptalini isteyen Adalılar İstanbul Bölge Yönetim Mahkemesi’nde toplu olarak dava açtı.

Dava dilekçesinde iptal münasebeti olarak, “çevreye, ekosisteme ziyan verileceği, zelzele riskinin dikkate alınmaması, kamunun değil özel şahısların çıkarını muhafazaya öncelik verilmesi ve iklim krizinin dikkate alınmaması” belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na daha evvel de itiraz dilekçesi veren lakin cevap alamayan Adalılar, imar planına itiraz münasebetlerini şöyle sıraladı:

“Dört tarafı denizle çevrili Adalar’da kıyılar plan dışı bırakılmış, buraları bakanlığın keyfi tasarruflarına terk edildi.

İmar planlarıyla birlikte mimari açıdan kıymet taşıyan yüzlerce çağdaş mimari yapı, şimdi tescil edilmediği için yıkım tehdidi altında.

Plan, İBB’nin ODTÜ’ye yaptırdığı Tsunami Tahlili ve BÜ Kandilli Rasathanesi’ne yaptırdığı bina hasarı ve can kaybı tahlili raporlarının Adalar ile ilgili kısımları dikkate alınmadan hazırlanmıştır. Bu raporlarda riskli görülen alanlara yapılaşma müsaadesi verilmektedir ve bu haliyle uygulanırsa, Adalar’da can ve mal kaybının artmasına neden olacak.

İhtiyaç olmadığı halde öngörülen ‘sosyal donatı alanları’, yeni inşaatları ve nüfus yoğunluğu artışını beraberinde getirecek.

Üzerinde hiç yapı bulunmayan yüz elliye yakın parsel yapılaşmaya açılmaktadır. Ayrıyeten üzerinde yapı bulunan büyük parsellerde ikinci/üçüncü yapılara müsaade verilmektedir. Bunların birden fazla arsa bile olmayan, bağ bahçe ve tarla.

Orman alanlarımızın kıymetli bir kısmı, içinde konaklamalı turizm tesisleri de bulunmak üzere yapılaşmaya açılıyor.

İmara açılacak olan vakıf yerleri üzerinde yaşayan, Adalar’ın doğal, ticari ve kültürel ortamına canlılık katan halkın sürgün edilmesine, hayat alanlarından koparılmasına neden olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na müracaat evrakı teslim edilmiş olmasına karşın Adalar’ın UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylığının gerektirdiği özellikler, planlarda yer almadı.

Planlarda adaların kültürel zenginliği göz arkası edilmiş, inançlara ve kültürlere hürmet gösterilmedi. Burgazada’da Aya Yani Karipi Kilisesi Külliyesi bitişiğindeki parsel konaklamalı turistik tesis olarak planlanırken, Cemevinin bulunduğu alan ‘sosyal tesis alanı’ olarak belirlenmiştir; 1/5000 planda ise ibadethanelerin tümü cami olarak görüntülendi.

Planlar kamu faydası değil, özel şahısların çıkarları gözetilerek yapılmış olup, müdafaa unsur ve siyasetleri ile bağdaşmıyor.”

Ne olmuştu?

1984 yılında sit alanı ilan edilen Adalar, Kasım 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ‘Özel Etraf Müdafaa Bölgesi’ ilan edildi. İmar planı yapma yetkisi İBB’den alınıp Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na verildi. Değişiklikle Adalar yapılaşma tehdidi altında bulunuyor. (HABER MERKEZİ)