Yargıtay: Kira uyuşmazlıklarında sulh hukuk mahkemeleri vazifeli

Yargıtay: Kira uyuşmazlıklarında sulh hukuk mahkemeleri vazifeli

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara nazaran, İstanbul’da 3 yıllığına bir konutu kiralayan kişi, kira kontratının bitmesinin akabinde eski konut sahibinin depozito bedelini ödemediği gerekçesiyle yasal faiz ödenmesi talebiyle Küçükçekmece 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

AA’da yer alan habere nazaran, davalı eski mesken sahibi, misyonlu mahkemelerin sulh hukuk mahkemeleri olduğu gerekçesiyle davanın reddini talep etti ve kelam konusu alacak hakkında başlatılan icra takibine ait kendisine ödeme ihtarı yapılmadığını savundu.

Küçükçekmece 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, vazife tarafından yapılan itiraza karşın taraflar ortasındaki kira kontratı sona ermiş olması ve itiraz konusunun asıl alacak değil faizi tarafından olduğu gerekçesiyle yargılamaya devam etti. Yargılama sonucu mahkeme, davalının icra takibine yaptığı itirazın reddine kesin olarak karar verdi.

Adalet Bakanlığı, mahallî mahkemenin kararına 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği kanun faydasına temyiz isteminde bulundu.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca tesirli olmamak üzere mahallî mahkemenin verdiği kararı kanun faydasına bozdu.

Dairenin kararında, dava konusu uyuşmazlığın kira bağlantısından kaynaklandığı belirtildi ve kanun kapsamında misyonlu mahkemelerin ise sulh hukuk mahkemeleri olduğu bildirildi.

Kira mukavelesinin sona ermesinin, uyuşmazlığın niteliğini değiştirmediği vurgusu yapılan kararda, “Buna nazaran mahkemece davaya bakma vazifesinin sulh hukuk mahkemesine ilişkin olduğu gerekçesiyle misyonsuzluk kararı verilmesi gerekirken yazılı biçimde işin temeli incelenerek davanın temeli hakkında karar verilmiş olması metot ve kanuna muhalif olup, Adalet Bakanlığının yerinde görülen kanun faydasına temyiz talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir” sözlerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)